Göran Persson Förmögenhet

Göran Persson Förmögenhet
Göran Persson Förmögenhet

Göran Persson Förmögenhet – Förre statsministern Göran Perssons beslut att lämna politiken för näringslivet ger goda resultat. Flera förmögna kändisar äger skogsföretaget Greengold och han tog över företaget 2015 efter att ha lämnat posten som ordförande i statliga Sveaskog.

Med en förmögenhet nära 200 miljoner är Göran Perssons aktie i bolaget idag värd över 100 miljoner. Efter att ha utsetts till ordförande i Sveaskog 2008 hoppade Göran Persson 2015 av sin tjänst. Efteråt meddelade Göran Persson till Aftonbladet att han är nöjd med uppdragets slutförande och behöver ytterligare tid för att bygga ut Torpgården i Sörmland för att hysa ytterligare djur. Skogsägaren Göran Persson blev dock kvar i verksamheten.

Han bytte istället till Greengold, ett värdepappersföretag som specialiserat sig på europeiska träslag och startades av svensk-rumänskan Sorin Chiorescu. Rumänien är hem för mer än hälften av företagets skogar, även om det också har innehav i Storbritannien, Finland och Sverige. I juni 2015 lämnade Göran Persson Sveaskog.

Han blev rådgivare och partner på Greengold en månad senare, i juli samma år. Han har haft posten som styrelseordförande sedan 2018. Min tid på Greengold har gått före min tid på Sveaskog sedan 2015. Göran Persson meddelar Aftonbladet via mejl att han inte uppfattar några problem med sitt tidigare uppdrag.

Med ett värde på cirka 6 miljarder

Det har blivit en vinnande lott i form av pengar. Greengold Group är helt osäker och har en nuvarande värdering på drygt 6 miljarder kronor, enligt vd och grundare Sorin Chiorescu, som pratat med Aftonbladet. Holdings, en ägartjänst, rapporterar att Göran Perssons Baven AB äger 1,7 % av bolaget, vilket ger honom en andel värd drygt 100 miljoner kronor.

Göran Persson Förmögenhet

Atlanta Journal-Constitution rapporterar att han tidigare hade investerat 5% av aktierna i ett företag som så småningom skulle gå med i den nya koncernen 2015. Under samma år avslöjade Baven AB att de spenderade 4,4 miljoner på värdepapper. Jag kom till bolaget 2015 och har konsekvent investerat i det sedan dess”, säger han och vägrar avslöja hur mycket Göran Persson har lagt ner i verksamheten. Periodens tidiga skede såg de högsta investeringsnivåerna. Alla investerare har behandlats rättvist, enl. till Göran Persson.

Många kända personer med anknytning till företaget

En snabb tillväxt i värdet på Greengold är uppenbar. Nästan tio gånger högre än 2018 års värdering på 670 miljoner svenska kronor är det totala värdet på bolaget nu, enligt Holdings. Göran Persson citerar Sorin Chiorescu i sin värderingsanalys, även om han tillägger: En begåvad grupp människor från sju olika europeiska länder arbetade tillsammans för att uppnå denna bedrift.

Dessutom övervakar vi det ekologiska bevarandet av de 70 000 ha skog som är under vår kontroll.
Medlemmar i skogsbolagets styrelse inkluderar en före detta premiärminister och en rad kända finansmän. Familjen Peab Paulsson, Unibets grundare och miljardär Anders Ström, IT-investerare Staffan Persson, och några till är delägare.

Bland de andra uppmärksammade figurerna finns affärsmannen Torsten Jansson, som är gift med välkända Ulrika Messing, och Anders Sundström, som var kollega med Göran Persson i statsrådet.
Enligt uppgift var Greengolds rumänska skogsköp från ett österrikiskt företag ett offer för bedrägeri, vilket rapporterades i tidningen ATL för några år sedan. Alla anspråk mot Greengold har avslagits.

I och med att Greengold-aktieförsäljningen genomfördes har Göran Perssons redan betydande privata förmögenhet vuxit sig ännu större sedan han lämnade politiken. Utöver sitt innehav i skogsbolaget har Göran Persson totalt drygt 6 miljoner aktier i Swedbank (där han är styrelseordförande) och 2 miljoner aktier i Scandinavian Biogas (ett bolag han var med och grundade) via Baven AB.

Bolagets tillgångar: 140 miljoner

Göran Persson och Anitra Steen kontrollerar Baven AB och i bolagets årsredovisning för 2021 framgår att tillgångarna vid årsskiftet var 73 miljoner, med knappt 42 miljoner i värdepapper. Greengold, Swedbank och Scandinavian Biogas har ett sammanlagt marknadsvärde på nästan 110 miljoner, vilket ger bolagets tillgångars verkliga värde till cirka 140 miljoner.

Därtill kommer fastigheten Torp, som omfattar 168 ha skog, jordbruksmark, samt den numera berömda herrgården. Lantmäteriet uppskattar det sammanlagda värdet av marken och anläggningarna till 22 miljoner, även om en marknadsvärdering 2009 på uppdrag av Dagens Industri satte prislappen på cirka 40 miljoner.

Fastigheter i Sörmland har mer än fyrdubblats i värde under den tiden. Skogsbruket har också sett en dramatisk prishöjning. Lantmäteriet rapporterar att Göran Persson och Anitra Steen har lånat sammanlagt 15,5 miljoner kronor. Parets förmögenhet skulle ha överstigit 200 miljoner kronor om gårdens värde hade följt marknaden. Det var tänkt att climb till 70-80 miljoner.

Möjlighet att undvika skatteöverraskningar

Vidare är Göran Persson fri från rädslan för en skatteöverraskning. Det blir ingen återbetalning av förmögenhets- eller fastighetsskatten under nuvarande ledning av partiet, Magdalena Andersson. Men hon har föreslagit en så kallad beredskapsskatt på de rika för att finansiera försvarsutgifter.

En grupp som Göran Persson fast tillhör. Trots en intäktsminskning till 3,9 miljoner år 2021 lyckades Baven AB trots allt få en vinst på 7,1 miljoner. Göran Persson redovisade även 5,8 miljoner kronor i tjänsteintäkter till Skatteverket. Utöver sin roll på Swedbank har han även styrelseuppdrag på det statliga gruvbolaget LKAB och rådgivare på PR-byrån Lumo Advise AB.

Ordförandeskapet i Swedbank upprätthålls av Göran Persson. Utöver rollen som styrelseordförande i Greengold har han aktier för 74 miljoner svenska kronor. Enligt Affärsvärldens analys av ägarlistan ägs Skogsbolaget av en rad kända personer. Mot slutet av mars presenterade Swedbanks valberedning sin rekommendation till årsstämman.

Ett omval av Sveriges tidigare statsminister Göran Persson till ordförande föreslås av valberedningen. Samtidigt övervägs elva styrelseledamöter snarare än tolv för posten. Styrelsen i Swedbank är kompetent och fungerar bra tillsammans. Så vi föreslår att alla i styrelsen ska väljas om. Valberedningens ordförande Lennart Haglund uttryckte i ett svar tacksamhet till Bo Bengtsson för hans arbete i Swedbanks styrelse och önskade honom lycka till i sin nya tjänst inom Swedbanks koncernledning.

Göran Perssons intressen har lokaliserats i ägardatabasen intressen av Affärsvärlden. Han har nästan 9 miljoner svenska kronor i Swedbank-aktier. Dessutom äger han en liten andel i Scandinavian Biogas Fuels International, som värderas till 2,1 miljoner kronor. Ändå, jämfört med värdet på positionen i skogsinvesteringsbolaget Greengold Group, bleknar båda innehaven i jämförelse.

De har bland annat skogsinnehav i Rumänien, Storbritannien, Finland och Sverige. Enligt Holdings har styrelsens ordförande Göran Persson en nettoförmögenhet på 74 miljoner svenska kronor. Medan den före detta premiärministern är en av Greengolds berömda ägare, är de inte alls de enda.

Den näst största aktieägaren i bolaget är miljardären Staffan Persson. Veralda av Anders Ström, Ekhaga utveckling AB i familjen Mats Paulsson och Bengt Julander, miljardär, är bland de framstående ägarna. Holdings rapporterar också att fastighetsmagnaten David Mindus har mer än en procent av aktierna.

Torsten Jansson, vd för New Wave, Lars Göran Bäckvall, fastighetsmagnat, David Batra, komiker, och Anders Sundström, tidigare svensk minister, finns bland de andra kända personerna på ägarlistan.
Skaparen, verkställande direktören och nummer två aktieägare i Greengold är Sorin Chiorescu. För budaktuella Rolling Optics sitter han även i styrelsen.

Holdings uppskattar att 617 miljoner euro är det totala värdet av Grengold. Peter Benson, chefredaktör för Affärsvärlden, äger också en blygsam andel i skogsbolaget, med totalt 4 miljoner svenska kronor (0,05 % av kapitalet). Göran Persson klev ur politiken för runt femton år sedan efter en lång karriär.

Hans inkomster har mer än tredubblats sedan han de senaste åren började ägna sig åt en rad olika styrelse- och konsultuppgifter och lämnade posten som premiärminister bakom sig. Göran Persson fick lite mer än 1 500 000 svenska kronor per år som statsminister. Numera är Perssons lön betydligt högre; han är bland annat styrelseordförande i Swedbank.

En årlig inkomst på mer än 4,5 miljoner svenska kronor

Under 2019 tjänade Persson 4 600 400 svenska kronor, eller mer än 380 000 svenska kronor i månaden. Så Perssons lön har ökat med mer än 100 % från det att han var statsminister fram till valförlusten 2006.

Chef för företag som har tjänat en miljard dollar

Persson är styrelseordförande i två andra bolag utöver börsnoterade Swedbank, där han också är styrelseledamot. Bland dessa verksamheter finns “Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag” (LKAB), ett statligt gruvföretag som genererade över 31,5 miljarder kronor i intäkter 2019. Lite över tio miljarder kronor blev slutvinsten.”Scandinavian Biogas Fuels International AB” är en biogasbränsleproducent och Persson innehar posten som andre ordförande där. 2019 var deras intäkter 407 050 000 SEK, men de förlorade tiotals miljoner.

Styr ditt eget företag med tillgångar värda cirka 70 miljoner svenska kronor

Persson är inte bara involverad i dessa enorma företag, utan han driver också sitt eget företag som heter “Baven AB” med sin fru Anitra Steen och dottern Linnea Persson. Av aktiebolagsförordningen framgår att den Verksamheten är involverad i författarskap, rådgivning för organisatoriska och informationsrelaterade frågor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och till och med syssla med jord- och skogsbruk.

Göran Persson Förmögenhet
Göran Persson Förmögenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!