Gunnar Strömmers Föräldrar

Gunnar Strömmers Föräldrar
Gunnar Strömmers Föräldrar

Gunnar Strömmers Föräldrar – Som Sveriges justitieminister sedan 2022 nämns Gunnar Strömmer då och då i politiska kretsar. Men din förtrogenhet med M-toppen är begränsad. Gunnar Strömmers fru Irene Beertema Strömmer, hans längd och hans utbildningsbakgrund beskrivs i Nyheter24. Gunnar Strömmer (M) efterträdde Morgan Johansson (S) som justitieminister när Sverige bildade en borgerlig regering hösten 2022. Från familj och make till längd och utbildningsbakgrund fördjupar Nyheter24 sig i de mest sökta ämnena om Gunnar Strömmer i Sverige.

Hur gammal är Gunnar Strömmer?

Hösten 2023 kommer att markera Gunnar Strömmers 51-årsdag; han föddes den 19 september 1972.

Vad är Gunnar Strömmers höjd?

Bilder visar att Gunnar Strömmer är ungefär lika lång som Johan Pehrson, ledare för Liberalerna, men ingen av dem har avslöjat deras faktiska längd. Vad är hans längd då? Pehrson har tidigare meddelat Nyheter24 att hon är 197 cm lång när hon bär strumpbyxor.

Gunnar Strömmers CV – vilken skolgång har han gått?

Gunnar Strömmer gick gymnasiet och gick med samhällsvetenskap som huvudämne, som det står på hans CV. Innan han fortsatte sin utbildning tjänstgjorde han i flottan. Han tog en kandidatexamen i juridik från Uppsala universitet 1998 efter att ha studerat EU-rätt och författningsrätt vid Universität Trier.

Är far till Gunnar Strömmer son till Åke Strömmer?

Det spekuleras mycket kring förhållandet mellan Gunnar Strömmer och den bortgångne radiopersonligheten Åke Strömmer. M-toppen har avstått från att ge ett heltäckande uttalande.

Frågade: vem är Irene Beertema Strömmer, hustru till Gunnar Strömmer?

Di rapporterar att Gunnar Strömmers fru, Irene Beertema Strömmer, sedan december 2022 är kanslichef på Kulturdepartementet.n Hon hade tidigare tjänstgjort som avdelningens biträdande informationschef på Kungliga slottet. Gunnar Sören Folke Strömmer är en moderat politiker och svensk jurist som föddes i Örnsköldsvik den 19 september 1972.

Gunnar Strömmers Föräldrar

Han har lett regeringen Kristerssons justitiedepartement och varit Sveriges justitieminister sedan 2022. Från 2017 till 2022 var han bl.a. partisekreteraren för Moderaterna. Han har tidigare drivit det ideella Centrum för rättvisa och praktiserat jurist på Stockholms byrå Gernandt & Danielsson.

Personlig historia

Örnsköldsvik var platsen för Gunnar Strömmers lokala uppdrag som ordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF) och Moderat skolungdom 1988–1991. Till och med 1990–1991 var han ordförande för Moderat skolungdom i Västernorrland. 1991–1992 var han ledamot av riksrådet för Moderat skolungdom. 1992–1994 var han vice ordförande i MUF Uppsala län.

Från 1998 till 2000 var Strömmer ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Medan han tjänstgjorde i denna egenskap arbetade han för att lyfta invandringspolitiken till en måttligt framstående position. Han efterlyste amnesti för alla illegala invandrare och tyckte att Sverige borde göra invandringen helt fri.

Han hade tidigare krävt att illegala invandrare i Sverige som hade beslutats att utvisas skulle döljas men som fortfarande bodde där olagligt. Efter MUF:s intensiva kampanj drog dåvarande migrationsministern Maj-Inger Klingvall tillbaka en plan som skulle ha inneburit en mer begränsad invandringspolitik, vilket enligt Strömmer skulle ha varit resultatet av den dåvarande socialdemokratiska regeringens grymma politik.

När jag var advokat

Efter att ha tagit en kandidatexamen i juridik från Uppsala universitet gick Gunnar Strömmer 1996 till 1997 vid Triers universitet för att ta kurser i konstitutionell och EU-rätt. Han var anställd på den så kallade advokatbyrån för allmänintresse, Institute for Justice, i Washington, DC 2001. Byråns tonvikt låg på företagens frihet, äganderätt och yttrandefrihet.

Strömmer grundade det ideella Centrum för rättvisa 2002 på eget initiativ. Gruppen använder juridiska processer, diskussioner och utbildning av unga advokater för att främja skyddet av individuella fri- och rättigheter i Sverige. Individers rätt till rättvis behandling, förenings- och företagsfrihet, äganderätt och rättssäkerhet är i fokus för organisationens rättsliga åtgärder.

Mellan 2002 och 2011 övervakade Strömmer verksamheten som chef för Centrum för rättvisa, en post han tidigare haft i styrelsen. Han och Clarence Crafoord, hans tidigare kollega vid Center for Justice, har varit ombud i många högprofilerade juridiska ärenden. Detta är till exempel relevant för diskrimineringsfallen av Josefine Midander och Cecilia Lönn, som antogs till juristutbildningen vid Uppsala universitet på grund av sin etnicitet.

Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen kom alla till samma slutsats: universitetet ägnade sig åt olaglig etnisk diskriminering. Moderna universitetsantagningspolicyer formas av Högsta domstolens dom från 2006 ng i fallet Midander-Lönnmålet, som också har fungerat som ett prejudikat i flera andra rättsfrågor som rör kvotering och andra former av positiv särbehandling.

Gösta Bohmans fond för idédebatt gav 2004 Bohmanpriset till Strömmer. Regeringen utsåg honom till särskild utredare i den så kallade medborgarskapsutredningen 2012 och i april 2013 lämnades betänkandet “Svenskt medborgarskap” ( SOU 2013:29 ). “Årets svensk” var 2013 års titel som tidningen Fokus tilldelades honom.

“Gunnar Strömmer har etablerat ett starkt skydd för enskilda som hamnar i tvist med stat, kommuner och myndigheter med Centrum för Rättvisa”, stod det i anledningen. Genom sitt orubbliga engagemang för att skydda individuella rättigheter har han höjt den nationella medvetenheten om vikten av juridisk utbildning.

Går tillbaka till politiken

Mellan 2011 och 2015 satt Strömmer i Stockholms Moderaternas förbundsstyrelse. Han blev styrelseledamot i Moderaterna i oktober 2015 under Karlstads partimöte. Strömmer utsågs till partisekreterare den 3 oktober 2017 med tillträde den 12 oktober, då Ulf Kristersson blev partiledare i oktober 2017. Han leder Kristersson-regeringens justitiedepartement och tjänstgör som Sveriges justitieminister sedan 2022.

Integritet

Det finns tre barn i Strömmers familj. Tjänsten som kanslichef på Kulturavdelningen har innehafts av hans hustru Irene Beertema Strömmer från december 2022. Hon har erfarenhet av journalistik och har haft befattningar på informationsavdelningen vid det svenska hovet. Flera fall nyligen med gripande av män misstänkta för att ha mördat kvinnor som de hade ett förhållande med har skapat rubriker i media.

Tidigare i veckan anordnades ett rundabordsmöte av den svenska regeringen för att ta upp frågan om mäns våld mot kvinnor. Mötet samlade representanter från justitie-, jämställdhets- och socialdepartementen samt representanter från Sveriges regioner och kommuner samt från civilsamhällets organisationer och forskare.

Under mötet meddelades att regeringen kommer att hålla möten regelbundet för att överväga åtgärder. Dessutom kommer myndigheternas insatser för att bekämpa manlig aggression mot kvinnor att undersökas och behovet av strängare reglering kommer att övervägas. Den väg som justitieminister Gunnar Strömmer gick har varit utförligt detaljerad.

Efter att ha antagit rollen som minister med uppgift att genomföra den mest förtryckande politiken på senare tid, förvandlades rättighetskorsfararen till en diktator. I mångas ögon dyker ett dilemma upp. Vissa går till och med så långt som att säga att Strömmer har förvandlats till den sorts politiker han varnade för.

Metoden bygger dock på felaktiga antaganden. 2002 etablerade Strömmer och andra framstående högerfigurer Centrum för rättvisa. Stiftelsen Fritt närningsliv och Hans Rausing från Tetra Pak var bland de organisationer som gav ekonomiskt stöd.

Till en liberals bestörtning

Det var avsiktligt att företagsgemenskapen skulle stå för kostnaden. Till exempel har Robert af Jochnick, en miljardär, sagt att han “förmodligen är en av deras huvudsponsorer” och har förklarat detta genom att hävda att socialdemokratisk auktoritet har förvrängt saker och ting till den grad att “individuella rättigheter, såsom äganderätt, har blivit trampad på.”

Icke desto mindre kan en strategi för ökat förtryck samexistera med bättre skydd för privat egendom.
Dessutom tror liberaler ofta – i den felaktiga uppfattningen att domstolarna kommer att skydda individer från den politik som de förespråkar när de är i tjänst – genom att stärka skyddet av individuella rättigheter.

Förväntningen att Strömmers historia som rättighetsaktivist ska fungera som en sköld mot Sveriges demokratiska politik är praktiskt taget en bas i liberalt ledarskrivande. Haken är att det inte är uteslutet att ha både fler rättigheter och mer maktdelning och mer förtryck.

Maktdelning är ingen garanti för demokrati

Historiskt sett har delad makt varit katalysatorn för alla tänkbara prestationer. Länder som USA, som har en lång historia av att dela makt, faller i denna kategori. Efter att ha hört argument bekräftade Högsta domstolen fängslandet av japanamerikaner från andra världskriget. USA exemplifierar hur maktdelning är förenligt med alla tänkbara idéer, med dess dödsstraff, illegala krig mot andra länder och en regering som nästan helt var sammansatt av företagsledare tills helt nyligen.

Det faktum att den ryska författningsdomstolen, som inrättades 1993 som en reform för att dela makten efter sovjetkommunismens fall, nyligen fastställde att Putin, en krigsförbrytare, kan förbli president till 2036 ger ytterligare tilltro till idén om att maktsharing är en oförutsägbar allierad av demokratin.

Repetitiva Strömmer

Varken hängslen eller bälten i Strömmers historia som rättighetskämpe stödjer demokratiska principer.
Hur många av oss som deltar i det kommunala livet, politiken och fackföreningarna avgör hur vi övar på att skydda demokratin. Motiveringen för att arbeta med Sverigedemokraterna verkar bygga på den falska premissen att fler rättigheter skulle kunna hejda auktoritarismens framväxt i Sverige.

Men en politisk atmosfär utan känslor och ett omtvistat rättssystem är resultatet av en kultur där rättighetstänkande dominerar den politiska diskursen. Vi hamnar i en nation där medlemskapet i fackföreningar är lägre än antalet Ruth Bader Ginsburg-väskor. Vilka sociala orsaker förs fram?
Det som Strömmer förutspått har inte blivit av. Problemet är att han inte har förändrats alls.

Gunnar Strömmers Föräldrar
Gunnar Strömmers Föräldrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!