Marcus Wandt Familj

Marcus Wandt Familj
Marcus Wandt Familj

Marcus Wandt Familj – Marcus, en man född den 22 september 1980, är för närvarande bosatt på Stensättersvägen 7 i Linköping. Det har gått 8 år sedan (19 december 2014) sedan han flyttade in i sin nuvarande villa eller radhus. Han och Karina har gjort detta till sitt hem. Enligt uppgifter ska 42-årige Marcus Wandt bli den tredje svensken att resa till rymden. Bland 22 000 kandidater är han en av 17 nya europeiska astronauter som valts ut av European Space Agency (ESA), som rapporterats av TT.

Min fru tog först upp det genom att fråga om jag visste att de var på jakt efter astronauter. Jag trodde att det skulle vara många som sökte, men jag fick den här magkänslan att jag måste göra det ändå, säger han. Wandt kommer att vara en av elva reservmedlemmar som är förberedda för framtida uppdrag. Många intervjuer och tester, som mäter saker som koordination, rumslig medvetenhet, aritmetik, fysik, minne och psykologi, har utförts på honom.

Den här gången är Marcus mer eftertraktad. Hittills denna månad har vi avslöjat 35 uppgifter om honom. Marcus bidrar till samhället genom sina roller som verkställande direktör och styrelsesuppleant i separata organisationer. De som behöver hitta Marcus i sammanhanget gör det med största sannolikhet i Stockholm. Den svenske ingenjören och stridspiloten Marcus Wandt är en av ESA:s astronautbesättningsmedlemmar. Han gick på Chalmers tekniska högskola och tog examen i elektronikingenjör innan han gick vidare till officer i den svenska militären.

Karriär

Den europeiska rymdorganisationen (ESA) astronautprogram godkände Marcus Wandt i november 2022. Wandts kommande resa till ISS tillkännagavs den 16 juni samma år, 2023. SpaceX är kontrakterad för att tillhandahålla själva transporten till och från rymdstationen, medan själva flygningen köps av Axiom Space (som kallar flygningen “Axiom Mission 3”). Han blir förmodligen den tredje svensken som reser till yttre rymden.

Marcus Wandt var en av 18 personer som valts ut av över 22 000 kandidater för att bli Europas framtida astronauter. Det har gått lite över två månader sedan den 42-årige medborgaren i Linköping, Sverige, fick veta att han hade blivit antagen till astronautprogrammet vid Europeiska rymdorganisationen (ESA).

Min fru tog först upp det genom att fråga om jag visste att de var på jakt efter astronauter. Marcus Wandt säger: “Jag trodde att det skulle vara ganska många som skulle söka, men instinktivt kände jag att jag var tvungen att göra det.” Allt om det verkade ganska osannolikt från början.

Marcus Wandt Familj

Grundliga undersökningar

Det är svårt att inte hålla med honom när han diskuterar bekännelsen. Han var en av cirka 1 300 personer som valts ut från en pool på cirka 22 500 personer som uppfyllde minimikraven. Tester inom områden som koordination, rumslig medvetenhet, matematik, fysik, minne, psykologi och lagarbete följde på intervjuer. Sedan var det de noggranna läkarundersökningarna.

Marcus Wandt hävdar att i Japan “testar de allt man kan titta på, saker jag inte visste att man kunde testa.” Det tar tid att förbereda sig för uppskjutning, och väl i rymden kommer tjänstemän att söka försäkringar om att astronauten i fråga kan undvika sjukdom i minst 15 till 20 år. Det har gått 15 år sedan ESA höll en utlysning för astronautsökande. Marcus Wandt var en av 17 personer som valts ut, och han är en av 11 reserver som kommer att behöva läras ut och förberedas för framtida uppgifter.

Efter att ha pratat med Sveriges första astronaut, Christer Fuglesang, var han ännu mer säker på att uppskjutningen kommer att ske förr än senare. Du bör förvänta dig att anta ett sådant tänkesätt. Han noterar också att det finns utbildade astronauter i många länder som ännu inte har gjort en riktig rymdfärd.

Arkitekt och flygvapnets stridspilot

Marcus Wandts CV kan ge en viss insikt om varför han valdes ut bland de övriga 22 500 sökande. Han studerade elektronikteknik på Chalmers tekniska högskola och gick sedan vidare till fallskärmsjägare och stridspilot efter att ha avslutat officersprogrammet på militärhögskolan. Han är nu huvudtestpilot på Saab Aeronautics och var den första som någonsin lotsade Gripen E-stridsflygplanet.

Marcus Wandt medger blygsamt att det sannolikt fanns många föremål som passade in. Det är lätt att föreställa sig att ha en fantastisk tid bara genom att kliva in i en raket och spränga ut i rymden, men det hade inte räckt. Hans bakgrund inom riskhantering och analys är något han känner att han kan tillföra Esa. I vilken utsträckning ett uppdrag kan fullföljas utan att kontrollen går förlorad.

Som en del av min anställning gör jag det hela tiden. Att arbeta med rymdfarkoster, som utsätts för betydligt mer extrema temperaturförändringar, strålning och viktlöshet, skiljer sig inte så mycket från att styra ett Gripen-plan. Men det finns fortfarande många delade funktioner där min expertis kommer att vara användbar. När han tillfrågas om han döljer en brist pausar han för att överväga frågan innan han svarar nådigt. Du måste fråga någon annan för att ta reda på hur många grejer det är.

Värdet av att spendera på rymdutforskning

Marcus Wandts potential för framtida rymdresor ökar om Sverige behåller sin nuvarande nivå på rymdfinansiering. Han är övertygad om att dessa medel skulle påskynda framsteg inom områden som gynnar mänskligheten globalt, såsom energihushållning och miljöansvar. Allt behöver mycket statligt bistånd, men svenskarna har mycket att erbjuda vad gäller kompetens, som Marcus Wandt påpekar. I sin verksamhet som testpilot har han insett detta.

Vi kan stå emot de största i världen, och på vissa sätt utmärker vi oss till och med. Sverige har en formidabel innovationsförmåga. Han försäkrar oss att om vi följer med Europa kommer vi att ha mer tur i våra egna ansträngningar. Marcus Wandt har blivit utvald av Rymdstyrelsen och Europeiska rymdorganisationen att bli landets nästa astronaut.

Den internationella rymdstationen är hans mål på hans kommande rymdäventyr. Ungefär två veckor kommer att spenderas i rymden för att göra nationella och internationella studier om effekterna av viktlöshet. Ett sekundärt mål är att få fler människor intresserade av rymd, vetenskap och teknik.

Tillsammans kommer Axiom Space och SpaceX att organisera resan. För att komma i omloppsbana kommer Marcus Wandt att använda Dragon-kapseln, som kommer att skjutas upp från Floridas Kennedy orbit Center av den återanvändbara bärraketen Falcon 9.

Detaljer om den aktuella uppgiften

Marcus Wandt går över från ESA:s astronautreserv till en heltidstjänst som projektastronaut. Från och med den punkten är han officiellt medlem i European Astronaut Corps. Flygningen och uppdraget, som kan omfatta forskning och andra aktiviteter, genomförs och planeras gemensamt av Rymdstyrelsen och Europeiska rymdorganisationen.

Det är för tidigt att säga exakt när flygningen kommer att ske. Måldatumet är någon gång i år eller under första halvåret 2024. Det finns två namn för denna uppgift. Axiom Space kallar uppdraget Ax-3, medan European Space Agency (ESA) har döpt det till “Muninn”, efter Odins korp från nordisk mytologi. Detta fungerar tillsammans med Huginn-uppdraget, som kommer att påbörjas i augusti 2023 av den danske astronauten Andreas Mogensen och pågå i totalt sex månader. Flygningen kommer att pågå i cirka två veckor, och utbildningen kommer att ske i både Europa och USA.

Att studera effekterna av tyngdlöshet

På Marcus Wandts initiativ utlyste Rymdstyrelsen en separat utlysning till det svenska forskarsamhället i maj 2023, med förslag på framtida rymdbaserad forskning. Marcus kommer också att kunna knyta an till den fortsatta rymdforskningen som bedrivs av ESA-astronauter. Den tyska rymdorganisationen DLR är ansvarig för ett pågående projekt kallat Surface Avatar. För att förbereda sig för framtida säker utforskning av månen och Mars deltar astronauter i detta program där de övar på fjärrstyrning av markrobotar.

Förutom robotarna kommer den danske astronauten Andreas Mogensen att arbeta med dem på sin resa till rymdstationen som en del av Huginn-uppdraget. Rymdstyrelsen arbetar nu med att bedöma de inlämnade koncepten. Forskning bedrivs inom områdena biologi, meteorologi och kognitionsvetenskap. Ett experiment på stamceller genomfördes ombord på en sondraket som sköts upp från Esrange, vilket ledde till en av idéerna. Den svenska satelliten Mats undersöker också moln på natten, så den idén är inte utesluten.

Angående Marcus Wandt

Marcus Wandt är 42 år gammal. Han kommer ursprungligen från Hammarö, en liten stad nära Karlstad i Värmland, och har flyttat till Linköping med sin familj. Från en pool på över 22 500 kandidater var han en av 17 nya astronauter som valdes ut i november 2022. Han sattes i “reservgruppen” ifall det skulle dyka upp några uppdrag.

Marcus Wandt har tagit examen i både elektroingenjör och officersprogrammet vid Sveriges Chalmers tekniska högskola. Han har tjänstgjort som stridspilot för den svenska försvarsmakten och har utbildning och erfarenhet som pilot i både Sverige och USA. Hos Saab är Marcus Wandt nu huvudtestpilot.

Marcus Wandt är fascinerad av snabba bilar i allmänhet och Formel 1 i synnerhet. Det som motiverar honom, säger han, är viljan att hjälpa till att driva mänskligheten framåt. När vi går för stjärnorna driver det oss att tänka utanför ramarna och göra gigantiska språng inom teknik snarare än små steg. Att bygga utrymmesklar infrastruktur tvingar fram innovation som framtida generationer kommer att skörda frukter av. Detta är en stor drivkraft för mig.

Marcus Wandt Familj
Marcus Wandt Familj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!