Sigvard Marjasin Längd

Sigvard Marjasin Längd
Sigvard Marjasin Längd

Sigvard Marjasin Längd – Tjänstemannen och förbundstjänstemannen från Sverige, Sigvard Marjasin, föddes den 24 november 1929 i Högalids församling i Stockholm och avled den 24 januari 2021 i Nikolai härad i Örebro. Han var landshövding i Örebro län 1989–1994 och som ordförande i Kommunalarbetareförbundet 1978–1988. Han dukade under för covid-19-epidemin i Sverige i januari 2021.

Bakgrund

Marjasin utförde en mängd olika jobb efter att ha avslutat grundskolan, inklusive springpojke, charkuterist, sjöman, smörgåskille och hotellarbetare. Han var också aktiv i facket och gick flera klasser. Han fortsatte med att bli chef för ett kvällsprogram för fackliga medlemmar efter att ha tagit en examen i sociologi. Han tog värvning som israelisk volontär under det arabisk-israeliska kriget 1948.

Kommunalarbetarförbundet

Marjasin tjänstgjorde i flera funktioner inom Kommunalarbetarförbundet från 1963 till 1988, inklusive ombudsman (1963), utbildningssekreterare (1967–1978) och facklig ledare (1978–1988). Marjasin var en extrovert ledare i rollen som kommunordförande. Hans blixtsnabba repliker gjorde honom till ett inslag i debatter och predikstolar, och han var stammis i tv och radio.

Följaktligen blev han ett populärt val för intervjuer, även om hans uttalanden ibland kritiserades. Marjasin blev känd som chef för Kommunalarbetareförbundet för sitt häftiga motstånd mot privatiseringar, särskilt inom barnomsorgen.

Guvernör och efterföljande ansvar

Örebro län styrdes av Marjasin från 1989 till 1994. Ett djupt engagemang för regionala angelägenheter präglade hans tid som landshövding. 1992 och 1993 stod Marjasin i spetsen för restaureringen av Örebro slott. Hans utnämning till ordförande för granskningskommissionen (Palmekommissionen) följde på hans pensionering 1994 och han förblev i den positionen till 1996.

Bevis presenteras och slutligen avfärdas

Under sin tid som guvernör anklagades Marjasin 1996 för att ha lämnat in förfalskade representationskvitton och dubbelfaktureringskostnader. Han stod inför anklagelser om rektors förräderi, bedrägeri och undertryckande av dokument. Angående åtalet uppgav Marjasin att han uppträtt “vänligt, men inte oetiskt eller brottsligt”. Till slut fann domstolen Marjasin oskyldig, och domen gjorde det helt uppenbart att han inte var skyldig att tillhandahålla någon form av bokföringsutlåtande.

Sigvard Marjasin Längd

Marjasin var föremål för stor uppmärksamhet i media i samband med åtalet, särskilt under sommaren 1996, då han var motvillig eller oförmögen att prata med pressen på grund av den fortsatta polisutredningen. Sigvard Marjasin, en före detta socialdemokrat och facklig medlem, gjorde det besked på måndag. Efter att ha fått coronaviruset dog han på söndagskvällen.

Liksom många andra socialdemokrater var Sigvard Marjasin skicklig på att ställa upp för sig själv. Det går inte att undvika det. Det så kallade “klipp och klistra”-arrangemanget slungade Sigvard till superstjärnor, som om han inte redan var tillräckligt känd. Den excentriske guvernören och fackföreningsledaren har nu avlidit vid 91 års ålder.

De som uttrycker sina åsikter klart och kortfattat är i allmänhet väl respekterade, även av individer som har olika åsikter. En sådan var Sigvard Marjasin. Någon skulle hävda att det var sin eras medieälskare. Varför? För han drog sig aldrig undan för att uttrycka sina åsikter, hur motsägelsefulla de än var.

Sigvard Marjasins långa karriär lyfts fram av två fotografier. 1986 fångades den första under LO-konventet. Stolt kramade varandra på scenen var ordförandena för de två stora medlemsförbunden i LO Kommunalarbetareförbundet och Metallindustriarbetareförbundet. Leif “Blomman” Blombergs stora armar slukade nästan lille Sigvard Marjasin.

Du kanske inte tycker att det är riktigt anmärkningsvärt. Förutom det var det allt. “Vi har fått gökungar i boet”, hade Blomman sagt tidigare under mötet. Även efter att du har fostrat barn kommer de att hota att sluka mamma. Vid LO-konferensen 1986 kunde Sigvard Marjasin och Leif “Blomman” Blomberg lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och komma överens.

Det rapporterades allmänt. Den offentliga sektorn blev påhoppad av en branschrepresentant. Enigheten i LO var i fara. Marjasin och hans medarbetare Curt Persson från Statsanställdas förbund var milt uttryckt mycket kränkta. Fredsröret tändes dock innan kongressen avslutades. Vad som för närvarande avser arbetsmarknaden bygger på uttalandet.

Specifikt bestämmer det så kallade “varumärket” de maximalt tillåtna löneökningarna i kontraktsrörelsen som inte skadar ekonomin, och detta bestäms av den sektor som är mest sårbar för konkurrens, vilket är exportindustrin. Efter det följer alla andra efter. 1997 stod Örebro tingsrätt som kuliss för det andra fotot. När förre landshövdingen i Örebro län och hans advokat Leif Silbersky, som också är en superkändis, anlände till rätten, det var en stor samling av media.

Otrohet mot rektor, bedrägeri och undertryckande av dokument var bland anklagelserna mot honom. Han insisterade dock på att han var oskyldig. Marjasin berättade om sin erfarenhet som representant i guvernörens herrgård. Han tog bort detaljer från sina kvitton som han ansåg var onödiga för offentliga register över sina utgifter. Dessutom åtalades han för dubbelfakturering.

Till Sigvard Marjasins fördel avkunnade tingsrätten sin dom. Eftersom Marjasin var oskyldig lades anklagelserna mot honom ner. Skildringen av en snålhet bestod ändå, oavsett hans noggrannhet. Trots att tekniken att redovisa kostnader alltid var det centrala. Inget pekade på Mauritz Sigvard Marjasins strålande karriär som facklig chef och högt uppsatt regeringstjänsteman från början.

Han kom till denna värld i Stockholms Högalidsförsamling under 1920-talets sista år. Därför var han en sann Söderns son. Efter sju års grundskola arbetade den unga Marjasin bland annat som sjöman och springpojke. Efter att ha avslutat sin kandidatexamen i sociologi började han i facklig värld och arbetade som ombudsman för Kommunal, det då största facket i Sverige.

På söndagen gick Sigvard Marjasin bort i covid-19. Han var ordförande för Kommunalarbetarförbundet under en period av elva år, som avslutades 1988. I Ėrebro län valde han honom till landshövding 1989–1994. Bland sina många officiella uppdrag var han ordförande för den så kallade Palmekommissionen, som granskade polisutredningen in i Olof Palmes död.

Kommunals förening leddes av Sigvard Marjasin från 1978 till 1988. Då var han känd för att vara starkt motståndare till privatiseringen av offentliga tjänster, som daghem. Sigvard Marjasin tjänstgjorde som landshövding i Örebro län 1989-1994 efter sin tjänstgöring i Kommunal. I sju år gick Marjasin i grundskolan.

Bland hans många yrken efter avslutad college var de som kurir, charcutier, sjöman och commis, såväl som de inom hotellbranschen. Efter att ha arbetat som administratör för en facklig nattskola och slutfört kurserna för en kandidatexamen i socialtjänst fortsatte han att arbeta fackligt. När det arabisk-israeliska kriget bröt ut 1948, anmälde han sig frivilligt att kämpa för Israel.

Från 1963 till 1967 var Marjasin ombudsman för Kommunalarbetareförbundet. Från 1967 till 1978 var han utbildningssekreterare och från 1978 till 1988 var han förbundsordförande. Ordföranden Marjasin var en dynamisk och sällskaplig person. Mediaframträdanden, debatter och sammankomster var vanliga mötesplatser för hans tal. Han blev känd för sina blixtsnabba svar och var eftertraktad som pressintervjuperson, trots att hans uttalanden ofta kritiserades.

Han blev känd för sin starka hållning mot i synnerhet privatisering av barnomsorg. Från 1989 till 1994 var Marjasin landshövding i Örebro län. Han var den som ledde 1992–1993 restaureringen av Örebro slott under denna period. Inte långt efter att han avgick som statsminister 1994 utsågs han till chef för den nybildade Granskningskommissionen, ett råd som granskade polisutredningen om statsminister Olof Palmes mord. Han var i denna roll fram till 1996.

Under sin tid som guvernör anklagades Marjasin 1996 för att ha skickat in påhittade kvitton och dubbelfakturering av utgifter. Flera fall av bedrägeri, förtryck av register och förtroendebrott väcktes mot honom. Angående åtalet uppgav Marjasin att hans beteende varit “klumpigt, men inte oetiskt eller brottsligt”. I slutändan stod det uttryckligen i domstolens beslut att Marjasin inte bar något som helst ansvar, och han frikändes summariskt.

Sigvard Marjasin bevakades hårt av media med anledning av åtalet. När Marjasin vägrade eller var oförmögen att prata med reportrar om den fortsatta polisutredningen sommaren 1996 var medias fokus helt och hållet på honom. Till följd av coronaviruset har 91-årige Sigvard Marjasin gått bort. När det kom ut att han hade använt långa kvitton som representation var han känd för alla i Sverige.

Trots mina upprepade möten med honom under de senaste decennierna har jag alltid påverkats av hans berättelse, som fick lite uppmärksamhet från någon – absolut inte de skandalbenägna journalisterna. den som Sigvard har: Innan det fanns några redovisningskrav var Marjasin en av landshövdingarna som fick 125 000 kronor år i representation.

Sigvard tyckte att det var olyckligt att Länsstyrelsen i Örebro inte fick de mervärdesskatteåterbäringar som vissa offentliga verksamheter och bolag fick av Skatteverket. Han lämnade räkningarna för att han var orolig för länsstyrelsens ekonomi, men han tyckte inte det var nödvändigt att precisera vad han köpt för måltider på Örebro slott.

Det gjorde att han separerade de långa remsorna så att den översta delen innehöll Systembolag och livsmedelsbutiker och den nedre delen innehöll summan och moms. Lokala revyer och humorskribenter kunde inte motstå långa strimlade kvitton. Det fanns inget brottsligt uppsåt, och Marjasin friades på alla fyrtiosex punkter.

Jag har inte läst domen själv. Egentligen hade han en bra anledning att göra det han tjänstgjorde i länsstyrelsen. Marjasin var en exceptionellt upptagen landshövding som bland annat hjälpte till att föra Restaurang- och Hotellhögskolan till Grythyttan i samarbete med Carl Jan Grankvist. När vi tog upp hans fruktansvärda väder var hans sista kommentar alltid: “Jag kommer aldrig över det.”

Sigvard Marjasin Längd
Sigvard Marjasin Längd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!