Charlotte Von Essen Man

Charlotte Von Essen Man – Charlotte von Essen är en svensk friherrinna, advokat och tjänsteman; hon föddes i Thyblads församling i Jönköpings län den 8 maj. Sedan första oktober 2021 är hon ansvarig för Säpo (Säkerhetspolisen).
Charlotte von Essen tog examen från Danderyds Mörbyskolan 1982. 1986 tog hon sin kandidatexamen i sociologi från Stockholms universitet. Efter att ha skaffat sig erfarenhet som socialsekreterare i Rinkeby bestämde hon sig för att byta karriär och studera juridik istället. Hon tog sin juristexamen från Stockholms universitet när hon var 31 år.

Åren efter sin examen från juristutbildningen arbetade hon som tingsnotarie vid Stockholms länsrätt (numera Stockholms förvaltningsrätt). Hon var verksam som domare vid Stockholms hovrätt från 1997 till 2000. Charlotte von Essen började sin karriär i Justitiedepartementet 2001 som specialist i juridik och befordrades till tjänsten som överdomare 2011.

Hon började arbeta som advokat vid Uppsala förvaltningsrätt 2015. Hon började på Säpo 15. maj 2017 som dess biträdande chef och är planerad att bli dess chef den 26 augusti 2021. Hennes förordnande gäller den 1 oktober 2021 och kommer att pågå i hela sex år. Sedan bröllopet 1990 har hon och Ulrik von Essen fostrat tre barn tillsammans.

Genom sin man är hon medlem av den friherrliga familjen von Essen nr 158. Hennes primära ansvar som Sveriges första kvinnliga chef för Säkerhetspolisen är att skydda landet från utländsk aggression. Charlotte von Essen är nationell säkerhetsexpert, men på fritiden tycker hon om trädgårdsarbete och tittar på polisens förfaranden.

Charlotte von Essen, en 58-årig trebarnsmamma, har varit ansvarig för Sveriges Säkerhetspolis sedan 1 oktober förra året och kommer att sitta kvar på den tjänsten de kommande sex åren. Denna möjlighet får mig att känna mig fullbordad och uppfylld.

Som i “The Thin Blue Line”

Charlotte är en person med starkt rättspatos; hon använder aldrig sin matlåda på jobbet och hon tror att livets vändningar vanligtvis löser sig till det bästa. Hon tycker om att umgås med familj och vänner, trädgårdsarbete som en form av avkoppling och att utforska naturen när hon inte leder Säkerhetspolisens verksamhet. Tv-mässigt tipsar hon om den franska serien “Falsk identitt” och den svenska serien “Tunn blå linje” för fullt inträdespris.

Det är dock en realitet i Charlottes nya position. Säkerhetsansvariga syftar till att förhindra terrorattacker, skydda Sveriges demokrati och förhindra att andra oönskade händelser inträffar.

Spännande svårighet

Ett uppdrag hon ser som fascinerande och krävande på grund av utvecklingen av hotet mot Sverige. Det härstammar nu både internationellt och inrikes från våldsbejakande fanatiker. Dessutom förväntas riskerna växa under de kommande åren. Charlotte menar att det är avgörande att förhindra uppkomsten av extremistiska miljöer från början.

Charlotte nämner en situation där två skolor i rebro stängdes av inspektionen i våras på grund av oro för radikalisering och rekrytering av unga muslimer till extremistgrupper. Offentliga finanser ska inte användas av grupper som främjar våldsbejakande extremism och säkerhetspolisen prioriterar det.

Problem med säkerheten

Säkerhetshoten mot Sverige har vuxit och samtidigt har Säkerhetspolisen uppmärksammat allvarliga brister i verksamheten som behöver skyddas eftersom de innehåller känsliga uppgifter eller information med breda konsekvenser för Sveriges säkerhet. En alarmerande klyfta har öppnats på grund av den växande faran och den allvarliga bristen på adekvata säkerhetsåtgärder. Charlotte berättar att alla vet att utländska regeringar ofta söker information om topphemliga svenska ärenden.

Hotade vidare

Hon hävdar att vi behöver rätt utbildning och kunskap för att dra nytta av tekniska framsteg för att tidigt upptäcka faror och dechiffrera krypterad information om saker som attackförberedelser. Charlotte är väluppfostrad och korrekt, och hon säger sig vara expert på ämnet. Efter att ha arbetat som jurist vid Uppsala förvaltningsrätt, enhetschef, och justitiechef på Justitiedepartementet, med ansvar för bland annat säkerhetspolisens angelägenheter, kom hon våren 2017 till Säpo som biträdande chef.

Anledningen till att Charlotte nu är chef för Säkerhetspolisen beror på att hennes föregångare, Klas Friberg, av personliga skäl beslutat att lämna sin tjänst tre år i förtid.

En fokuserad ledare

Charlotte von Essens Säkerhetspolis kommer att tillkännage Klas Fribergs ersättare att få en skicklig och driven chef med mycket gott rykte, sa inrikesminister Mikael Damberg under en presskonferens att landshövdingen nment var mycket nöjda med Klas Friberg och beklagade att han valde att säga upp sig.

Initial hona

Jag nämner att hon blir den första kvinnliga Säpochefen och hör av sig om hennes tankar kring denna historiska roll. Det är inget jag ältar. Det som verkligen betyder något är din karaktär. För att vara ärlig så tror jag inte att mitt kön spelade någon roll i min anställning. Charlotte, å andra sidan, kan se tillbaka på en framgångsrik karriär inom justitiedepartementet. Hon kom till företaget första gången 2001 som juridisk rådgivare och har sedan 2009 innehaft uppdragen som departementsråd och överdomare.

Charlotte Von Essen Man

Innan hon gick över till juridik arbetade hon dock som socialsekreterare i Rinkeby. Att ha erfarenhet inom ett annat område inom den offentliga sektorn och lära känna det området är ovärderligt. Det är uppenbart att du fick en mängd kunskap och erfarenhet där, för att inte tala om en uppskattning och förståelse för ditt nya yrkesjobb.

Charlottes efterföljande arbete som chef var mer spännande än hon någonsin kunnat föreställa sig. Men hon har vuxit till att älska sin nuvarande position som chef. Hon hävdar att en chefs uppgift inte är att bli involverad i ogräset i ett uppdrag och börja mikrostyra, utöva kontroll och hitta lösningar på svårigheter.

Sedan är det upp till personalen att genomföra det och lista ut det. Jag gillar en ledarstil som lägger större vikt vid förtroende och erkänner värdet i varje medarbetares unika uppsättning förmågor. Utländska hot och våldsbejakande extremism är bland de fall hon hör. Dessutom ger jag en inblick i Säkerhetspolisen och berättar om den ständiga balansgången som vi måste utföra.

I slutet av maj talade Charlotte von Essen, rättschef på Justitiedepartementet, vid Hildary-lunchen. Även om hon från början planerade att stanna bara några år, är hon kvar efter tolv. Ändå vet hon att det är dags att lämna divisionen om några år. Det faktum att hon har så roligt bidrar bara till svårigheten i situationen.

Jag har varit här genom flera administrationer. Charlotte von Essen observerade en gång: “Som opolitisk tjänsteman sitter du kvar även om regeringen ändrar sig.” Efter att ha avslutat sin socionomexamen arbetade hon som socialsekreterare i Rinkeby innan hon bestämde sig för att juridik var fältet för henne.

Som mamma till tre små barn övervägde hon sina alternativ efter avslutad domarutbildning i hovrätten. Trots sin första motvilja mot idén skickade hon så småningom in en ansökan till justitieministeriet. Det är möjligt att institutionens öppenhet för föräldrar som också arbetar har något att göra med författarens personliga erfarenhet som yrkesarbetare och småbarnsförälder.

Många av oss har små barn eller planerar att bilda familj strax efter att vi börjar arbeta. Som ett resultat av detta undviker vi att schemalägga möten vid ovanliga tider, som i början eller slutet av arbetsdagen. Charlotte von Essen, som tidigare tyckte att det var “hemskt” att vara chef, konstaterade: “Vi försöker också vara flexibla och göra det möjligt att arbeta hemifrån om det behövs.”

I början lät hon slumpen avgöra vem som skulle leda. Att vara chef för sina medarbetare var utmanande till en början, men hon anpassade sig så småningom. Hon menar att det är avgörande för chefer att ta hänsyn till personalens åsikter. Charlotte von Essen nämnde att andra chefer har reagerat negativt på hennes praxis att fråga personalen vad de helst skulle vilja jobba med genom att säga att chefen borde fatta det beslutet.

Charlotte Von Essen Man
Charlotte Von Essen Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!