Johanna Leshem Jansson Föräldrar

Johanna Leshem Jansson Föräldrar
Johanna Leshem Jansson Föräldrar

Johanna Leshem Jansson Föräldrar – Vänner till Johanna Leshem Jansson som intervjuades för utredningen beskrev henne som flyktig och uppriktig. Flera av personerna som förhörts av polisen har klippt banden med 20-åringen på grund av hennes påstådda oförskämda eller till och med farliga beteende. Inne på anläggningen föredrar Maja Hellman att vara för sig själv.

Johanna Leshem Jansson går ut och går och har roligt trots sin skepsis. Livet för de två män som mördade Tove är väldigt olika inne i barer. Både Maja Hellman, 18 år, och Johanna Leshem Jansson, 20 år, befanns skyldiga till mord på Tove, 21 år, och fick sina straff i april. De befanns också skyldiga till grov fridskränkning för att ha tagit kroppen och gömt den i skogen utanför Vetlanda.

Båda kvinnorna har dömts till livstids fängelse, men deras advokater överklagar dessa beslut till hovrätten. Tingsrätten fann Johanna Leshem Jansson skyldig till mord vid strypningen av Tove. Maja Hellman agerade med eftertänksamhet och medkänsla när hon kände igen vad som hänt hennes vän Tove och tröstade henne genom att omfamna henne i famnen efter mordet.

Johanna Leshem Jansson har uttryckt sin glädje över beslutet. Aftonbladet rapporterar att de två unga kvinnorna har ganska olika syn på sin tid bakom galler. Maja, 18 år, sitter själv i sin cell och interagerar sällan med de andra dömda. Hennes isoleringsperiod är över, men hon föredrar fortfarande att vara ensam, och hon vägrar att bli inhyst med en annan intern.

Johanna, nu 20, visar inga tecken på att agera i hennes ålder. Enligt Aftonbladet har hon ett fullt socialt liv på kvinnoanstalten Hinseberg dit hon flyttades efter att ha släppts från häktet i Jönköping. Hon håller en regelbunden träningsrutin, har omfattande samtal med sina andra dömda och får ett gott skratt av att berätta att hon har ett livstidsstraff. När hennes straff lästes upp för henne i Hinseberg ska hon inte ha visat några tecken på förbittring.

Adam Rullman, åklagaren, yrkade på att kvinnorna skulle dömas för mord och grovt brott mot freden. Både Maja Hellman och Johanna Leshem Jansson dömdes till livstids fängelse för mord av Eksjö tingsrätt. Både Jansson och den andra åtalade fick långa fängelsestraff för grovt integritetskränkning.

Johanna Leshem Jansson Föräldrar

Efter att ha granskat bevisningen kommer tingsrätten fram till att både Jansson och Hellman är skyldiga till de brott som de ställs inför rätta för. Det har inträffat ett dödsfall, en stor störning och skada på egendom. I huvudsak har kärandenas skadeståndsanspråk bifallits. När det gäller mordanklagelserna slog tingsrätten fast att en av damerna handlat uppsåtligen och den andra uppträtt medvetet.

Båda lagöverträdarna har dömts till livstids fängelse av tingsrätten. Rättsläkarens rapport som fastställer att strypning var den omedelbara dödsorsaken citeras också som ett viktigt bevis. Tönnies nacke verkar ha blivit allvarligt skadad, vilket tyder på att de också gick igenom det typiska förloppet av en strypning. Tingsrätten lade också stor vikt vid vittnesmål från Janssons granne angående tidpunkten för mordet. Utredningen ska ha bekräftat Janssons berättelse om att Hellman höll Tönnies armar under mordet.

I domstol

Vid rättegången presenterade kvinnorna motstridiga vittnesmål. Hellman avvisar kategoriskt varje föreställning om att han hade en finger med i själva mordet. Jansson tycker dock att Hellman stöttade Tönnie genom att hålla henne i armarna. Två unga damer som anklagas för mord är en extremt sällsynt händelse, vilket gör det här fallet ännu mer extraordinärt. Jennifer Yourstone, doktorand i psykologi vid Södertörns högskola, säger till SvD att sättet som kroppen hanterades på efter döden också bidragit till fallets egenhet.

Sammanhang

Åklagaren hävdar att Jansson och Tönnies kommit överens om att döda varandra genom att kväva varandra med nacken. Hellman stödde hennes armar och händer när Jansson satt på hennes mage och bröst. Tönnies nacke, nackmuskler, armbågar och rygg led alla av detta. Dessutom skadade det hjärnan och hjärtat genom att avbryta deras tillförsel av syre.

Kvinnorna åtalades för mord och extrem intrång i privatlivet. Jansson och Hellman upplöste Tönnies kropp och lemlästade och skändade hennes kvarlevor. De lindade in hennes kropp och förde över den från Storgatan i Vetlanda till en skogsglänta nära Skurebo. Jansson brände kroppen en gång och kom tillbaka senare för att göra det igen.

Åklagaren tycker att brottet är betydande eftersom branden brände kroppen allvarligt. Det var ett särskilt vårdslöst beteende eftersom mordbranden var inställd för att dölja ett avskyvärt brott och omintetgöra polisen. Mögelsvampen hade börjat växa på kroppen och förfallet hade satt in.

Det finns även en skadegörelseanklagelse mot Jansson. I januari 2022 anlade hon utsidan av byggnaden där Tönnies pappa bodde. Mindre skador gjordes på dörrkarmen och utsidan av dörrenhus. Expressen citerar åklagaren Adam Rullman som sagt: “Även före mordet hade kvinnorna för avsikt att döda Tönnies.”

Som en illustration pekar han på mordbranden mot hennes farfars hus. Det har uppgetts att Jansson och Tönnies varit osams länge. Clea Sangborn, som företräder Jansson, sa att hennes klient inte hade för avsikt att döda Tönnies. Och dödsorsaken var kvävning på grund av kräkningar och/eller andningssvårigheter. Sangborn anspelar på rättsmedicinska bevis som hon tycker stöder hennes teori.

Hellman hävdar att hon inte ens var i byggnaden när Tönnies mördades. Jämfört med Janssons berättelse skiljer sig hennes avsevärt. Efteråt hävdar Hellman att han kände sig tvungen att hjälpa till att dumpa kroppen. 17 dagar efter mordet upptäcktes kroppen utanför med svåra brännskador och andra skador.

Inledningsvis ska de tre kvinnorna ha synts på nattklubben Vetlanda Nöjet. Medan Tönnies gick hem gick Hellman och sov i lägenheten. Kvinnorna hade en gemensam berättelse som de hittade på innan de greps, men den har sedan dess gått sönder eftersom nya bevis har lagts fram av åklagare.

Gårdagens fällande dom i Tovefallet väckte stor bestörtning eftersom Maja Hellman, då bara 18 år gammal, fick ett livstidsstraff, det yngsta som någonsin avkunnats i Sverige. Flera artiklar beskriver hur Maja Hellman och Johanna Leshem Jansson, två unga kvinnor som befunnits skyldiga till mord, gick från att vara nära vänner till bittra rivaler med Tove under sin relation.

Enligt Expressen “klickade Johanna och Maja direkt” efter att de träffats på en fest eftersom de delade liknande intressen för att dansa, mingla och bli full. I förundersökningen finns en bild på Johanna, Maja och Tove som grillar tillsammans. Majas pappa berättade för utredarna att hans dotter var ensambarn, men att Johanna var en “positiv kraft” i hennes liv som uppmuntrade henne att förgrena sig och träffa nya människor (SvD).

Hon ska ha blivit en “vapendragare” som inte protesterade med tiden. Båda kvinnorna avser att överklaga det beslut som Eksjö tingsrätt fattat. Tove, 21, mördades av Johanna Leshem Jansson, 20, och Maja Hellman, 18, som båda dömdes till livstids fängelse. En spänd vänskap ses som grundorsaken till mordets eskalering.

Tove, 21 år gammal, försvann från Vetlandas nattklubb Nöjet i oktober 2022. Toves vänner Johanna Leshem Jansson (numera 20) och Maja Hellman (då 18) greps dagen efter att hon försvann.
Polisens strategi för att fånga Toves mördare var att få honom att ändra sin berättelse.

För att ha dödat Tove dömde rätten 20-åriga Johanna Leshem Jansson och 18-åriga Maja Hellman till livstidsstraff. Toves kropp upptäcktes i ett skogsområde den 1 mars 2023 och en rättsläkare konstaterade att hon hade strypts till döds två veckor tidigare. Domen i det uppmärksammade fallet meddelades den 19 april.

För mordet på Tove och det allvarliga intrånget i hennes privatliv dömdes Johanna Leshem Jansson och Maja Hellman till livstids fängelse. Även mot Johanna Leshem Jansson väcktes åtal mot skadegörelse. Vänner Innan Toves mord hade Johanna Leshem Jansson och Maja Hellman en koppling.

I den preliminära polisanmälan, vars kopia inhämtats av Nyheter24, står det att Johanna Leshem Jansson och Maja Hellman “klickade direkt” vid mötet på en fest. Enligt de frågor som ställts tycker kompisgänget om att gå ut och dansa. Det har sagts att de var ganska nära och ofta tillbringade tid tillsammans och diskuterade allt och allt.

Även om de skyldiga kvinnornas familjer och vänner betraktar dem som nära, har många sagt att Leshem Jansson i slutändan hade mer att säga till om än Hellman i viktiga beslut. I förhör har 18-åringen även erkänt att 20-åringen får henne att känna sig otrygg.

Många har spekulerat i att Johanna Leshem Jansson är ansvarig för att få igång Maja Hellman och hålla henne igång. Hon omnämns dock också som 20-åringens “rustning” eftersom hon höll tyst. Hellman har beskrivits som Leshem Janssons “handy” av Toves manliga kompis.

Maja Hellman “litar på mig”, säger Johanna Leshem Jansson om henne

Johanna Leshem Jansson hävdar i förhöret att Maja Hellman bara haft henne som nära vän, trots att hon haft många under hela livet. 20-åringen erkänner: “Jag kanske har blivit avlägsen från Maja för att hon precis som hon bara har mig och litar på mig.”

Vänner till Johanna Leshem Jansson som intervjuades för utredningen beskrev henne som flyktig och uppriktig. Flera av personerna som förhörts av polisen har klippt banden med 20-åringen på grund av hennes påstådda oförskämda eller till och med farliga beteende.

Johanna Leshem Jansson Föräldrar
Johanna Leshem Jansson Föräldrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!