Morgan Johansson Fru

Morgan Johansson Fru
Morgan Johansson Fru

Morgan Johansson Fru – Emelie Johansson, hustru till svenske lagmannen Morgan Johansson (S), befanns skyldig till dataintrång av hovrätten. Enligt flera nyhetsmedier innebär detta att hovrätten upphäver tingsrättens friande dom. Domen slår fast att den civila Säpo-anställde Emelie Johansson ska ha sökt i Säkerhetspolisens hemliga register efter en kille hon träffade då, trots att han också var anställd i Säpo. I april 2018 skedde ett dataintrång. Varje dag är det böter.

Nu gift med Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, bestämde sig Emelie Johansson för att framträda i Göteborgs-Posten och återberätta historien. Att hon hade varit “naiv” och att inget brottsligt uppsåt var hennes efterföljande uttalande. Emelie Johansson, som är gift med Morgan Johansson (S), befanns skyldig till dataintrång för att ha sökt i Säpos register.

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut att frikänna Emelie Johansson med resonemang att hon måste ha vetat att det strider mot lagen att hamna i registren. I april 2018 ska Emelie Johansson, som anställd på Säpo, ha sökt i ett av registren. Hon var enligt uppgift upprörd eftersom sökningen handlade om en kollega som hon hade en affär med.

Hovrätten upphäver tingsrättens frikännande av att det var olagligt”, som det står i beslutet. Trots att hon visste detta så slog hon sig själv. När man tittar på hennes beteende genom chattens lins drar domstolen slutsatsen att hon var omedveten om tanken att misshandeln var mot lagen när den inträffade.

Det blir böter på totalt fyra tusen svenska kronor (SEK). Summan av 10 000 svenska kronor (SEK) är statens utgift för hennes advokat. I beslutet från hovrätten framgår att Säpos personalansvarsnämnd tidigare slagit fast att Emelie Johansson inte ska sägas upp från sin tjänst inom säkerhetstjänsten trots att hon blivit dömd.

Morgan Johansson Fru

I ett mejl till Aftonbladet uppger Säpo att makten inte kan utövas över specifika anställda. “Säkerhetspolisens verksamhet inom området inre säkerhet utvecklas hela tiden. Ett antal steg har genomförts för att stärka våra interna säkerhetsinsatser efter att detta inträffade 2018”, säger Säpo i sitt efterföljande skrift. För hennes svar har Aftonbladet kontaktat Morgan Johansson.

Sätt i vår advisory board

Är det din avsikt att delta i de undersökningar som görs av Demoskop för att lära dig svenska folkets åsikter i frågor som sociala frågor och politik? Aftonbladet är en av platserna där resultaten publiceras. Du kan välja att inte delta när som helst och dina svar kommer att förbli konfidentiella.

Emelie Johansson, fru till tidigare justitieminister Morgan Johansson (S), fick en dom för dataintrång.
Hon döms nu för olovlig husrannsakan i Säpos register och upphävt tingsrättens friande dom. Den husrannsakan som Johansson gjorde i april 2018 som civilanställd vid Säkerhetspolisen i deras register är kärnan i brottmålet.

Mannen som Emelie Johansson träffade vid tillfället var också anställd på Säpo och han var föremål för husrannsakan. Du har endast behörighet att använda registret för tjänsterelaterade ändamål, och det är föremål för strikt sekretess.

Frikänd av tingsrätten

Mannen begärde husrannsakan och Johansson ansåg det vara sin plikt att svara på hans förfrågan. Viktigast av allt eftersom han var en auktoritativ figur med en hög position. Trots att tingsrätten ansåg att husrannsakan var olaglig fann de att Johansson inte hade för avsikt att begå brott, därför friade de henne.

Bli straffad

Uppfattningen delas dock inte av hovrätten. På grund av förhållandets hemlighet slår rätten fast att Johansson borde ha vetat att det skulle vara olagligt att lämna ut någon information om mannen. Så, hon dömdes för att ha en likgiltighetsuppsåt, enligt hovrätten. Hon ska betala fyra tusen kronor i böter.

Hon hade ingen bekantskap med Morgan Johansson vid brottstillfället. Emelie Johansson, 39, hustru till riksdagsledamoten Morgan Johansson och anställd på Säpo, befanns i tingsrätten oskyldig till åtal för dataintrång. Hon döms nu för sin olaga sökning i Säkerhetspolisens hemliga register efter kl. Hovrätten upphävde domen.

I april 2018, medan hon arbetade som civilanställd på Säkerhetspolisen, Säpo, sökte Emelie Johansson i myndighetens register, vilket resulterade i dataintrånget. Höga nivåer av konfidentialitet är på plats för detta system, och det kan endast användas för tjänsterelaterade ändamål. Just den dagen forskade hon dock på en man som jobbade på Säpo och hade ett förhållande med henne.

Afefter nästan fyra år, bara sex månader innan preskriptionstiden skulle löpa ut, informerade Säpo Special Investigations – en myndighet som utreder anklagelser mot personer med anknytning till rättsväsendet – om den olagliga husrannsakan.

“Jag har varit naiv”, säger Emelie Johansson

Emelie Johansson bestämde sig för att ge sin version i en intervju med Göteborgs-Posten. Hon är för närvarande gift med Morgan Johansson, som var justitieminister (S). Vilken säkerhetsklass hade han? Han ville veta. Jag tycker att uppdraget är helt tråkigt och han vet allt om det. Inget fel var avsett. För att vara ärlig så har jag varit okunnig.

Jag har dock uppträtt ärligt. Två gånger idag slog det mig. Enligt vad hon sa till GP är hon en person som värdesätter att göra det som är rätt. Enligt vad Morgan Johansson sa till tidningen “det är verkligen en taskig grej”, men hon hävdar att uppmärksamheten den får beror på hennes status som offentlig person.

Avgift för dataintrång: “Hög risk”

Tingsrätten beslutade slutligen att inte åtala Emelie Johansson för dataintrång, och hon befanns oskyldig. Rätten höll med henne om att hon inte hade något brottsligt uppsåt och endast hade utfört brottet för att Säpokillen bad henne om det. Man trodde också att Emelie Johansson saknade en genusvetenskaplig utbildning. Beslutet att finna Emelie Johansson skyldig till dataintrång har meddelats av Svea hovrätt. Gärningsmannen dömdes till böter på 4 000 kronor.

Emelie Johansson borde ha vetat “att det var stor risk att det inte var tillåtet” att genomföra husrannsakan, menar hovrätten, trots att hon inte fått sådan utbildning. Det verkar som att Emelie Johansson själv meddelat exet – föremålet för hans förfrågan – att han även förekommit i ett annat register i en intern chatt.

“Hennes agerande sett i ljuset av bland annat chattkonversationen kan inte tolkas på annat sätt som att hon vid brottstillfället varit likgiltig inför att misshandeln var olaglig”, enligt kammarrättens beslut. Emelie Johansson kommer trots sin dom vara kvar anställd vid säkerhetspolisen, enligt personalansvarsnämnden. Säpo vill helst inte ta upp domen på annat sätt.

Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säpo, konstaterar att sedan detta inträffade 2018 har ett antal steg genomförts för att ytterligare stärka vårt interna säkerhetsarbete. TV4 Nyheterna har nått ut till Morgan Johansson genom Socialdemokraternas presskontakt och Emelie Johansson genom sin advokat Johan Eriksson.

Emelie Johansson, hustru till svenske lagmannen Morgan Johansson (S), befanns skyldig till dataintrång av hovrätten. Enligt flera nyhetsmedier innebär detta att hovrätten upphäver tingsrättens friande dom. I domen framgår att civila Säpo-anställda Emelie Johansson ska ha sökt i Säkerhetspolisens hemliga register efter en kille hon träffade då, trots att han också var anställd i Säpo.

I april 2018 inträffade ett dataintrång. Dagsböter är konsekvensen. Nu gift med Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, bestämde sig Emelie Johansson för att framträda i Göteborgs-Posten och återberätta historien. Att hon hade varit “naiv” och att inget brottsligt uppsåt var hennes efterföljande uttalande.

Emelie Karlsson och Morgan Johansson knöt ihop säcken inför det nya året. Deras kärleksglädje delas nu på Instagram. “En av de lyckligaste och bästa dagarna i mitt liv”, skriver Morgan Johansson. Morgan Johansson (S), 52, tidigare justitie- och inrikesminister, och Emelie Karlsson, 38, anställd på Säpo, är nu man och hustru.

Inlägg om bröllopet tar Morgan Johansson till Instagram. “Året 2022 var fullkomligt fullspäckat med evenemang, men det närmade sig ett fantastiskt slut!” Bland de mest glädjefulla och minnesvärda dagarna i hans liv var gårdagen, då han och Emelie gifte sig, säger han.

“Extremt glad”

Aftonbladet kunde sprida nyheten om Morgan Johansson och Emelie Karlssons förhållande i början av 2022. Khashayar Farmanbar, en annan partimedlem, förrättade bröllopet. Khashayar Farmanbar, som ledde ceremonin och såg till att den lyckades, förtjänar vår tacksamhet. Vi försäkrar er att det kommer att bli ett storslaget bröllopsfirande under våren, men det här var bara en kort ceremoni, tillägger Johansson och tillägger:

“Vi är väldigt lyckliga!”

Emelie Johansson, hustru till svenske lagmannen Morgan Johansson (S), befanns skyldig till dataintrång av hovrätten. Enligt flera nyhetsmedier innebär detta att hovrätten upphäver tingsrättens friande dom. I domen framgår att civila Säpo-anställda Emelie Johansson ska ha sökt i Säkerhetspolisens hemliga register efter en kille hon träffade då, trots att han också var anställd i Säpo.

I april 2018 inträffade ett dataintrång. Dagsböter är konsekvensen. Nu gift med Morgan Johansson, rättspolitisk talespersonn för Socialdemokraterna bestämde sig Emelie Johansson för att dyka upp i Göteborgs-Posten och återberätta historien. Att hon hade varit “naiv” och att inget brottsligt uppsåt var hennes efterföljande uttalande.

Morgan Johansson Fru
Morgan Johansson Fru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!