Joachim Kuylenstierna Förmögenhet

Joachim Kuylenstierna Förmögenhet
Joachim Kuylenstierna Förmögenhet

Joachim Kuylenstierna Förmögenhet – Mellan den 28 och 30 december använde Fastators avgående vd Joachim Kuylenstierna Skälsö Intressenter för att köpa 47 000 aktier av bolagets aktier. Köpeskillingen för aktierna var 4,68 miljoner svenska kronor, eller 99,63 per aktie. Affären ägde rum på First North. Detta framgår tydligt av Finansinspektionens transparensregister.

Knut Pousette tillträder som VD för Fastator den 1 februari 2021, enligt ett tillkännagivande från bolagets styrelse den 18 december. Efter fyra år som vd kliver Joachim Kuylenstierna av och går tillbaka till sina rötter inom affärsutveckling, därför kommer han att efterträdas av honom. Denna berättelse är krystad.

Det var två försäljningar av en statlig ubåt i den här historien. Jag börjar med en fastighetsmogul i Hongkong som åtalas för skatteflykt, och går sedan vidare till en fastighetsprofil som greps för kokaininnehav. Även det faktum att den svenska militären har misslyckats i sina försök att återta en hamn som de tidigare kontrollerade vid två separata tillfällen.

Publiceringsdatum: november 2017 i World in Property magazine, nummer 2. 1938 försågs Tredje kustartilleriet och flottan med varvsresurser under andra världskriget i och med invigningen av varvet och ubåtsdockan på Fårö. På grund av sin strategiska position blev denna hamn också en framträdande plats som ett nav för kalla kriget för Sverige.

Områdets varv har producerat en mängd olika båtar genom åren. Det var på 1950-talet som 300-båten, ett diminutivt transport- och gruvfartyg, tillverkades. Under de följande åren konstruerades även patrullbåtar, varav några, som det så kallade Flaggskär, modifierades uteslutande för att jaga ubåtar.

Joachim Kuylenstierna Förmögenhet

För att uttrycka det enkelt har hamnen gjort ett fantastiskt jobb med att stödja militären. Som ett resultat fick den förestående stängningen av hamnen många att höja på ögonbrynen. Den största myndighetsreformen sedan 1925 föranleddes av regeringens försvarsbeslut 2000, som sammanföll med tillkännagivandet. Ubåtshamnen, som är en del av KA3 på Gotland, var en av flera enheter och staber runt om i landet som tvingades stänga till följd av detta.

Att förvärva Fastators styrka

Efter fyra långa år hittade KA3 äntligen en köpare. Marken och tjugofem byggnader, allt från blygsamma bodar till kontorsbyggnader, köptes av affärsmannen Joachim Kuylenstierna för 18 miljoner kronor från fastighetsfirman Vasallen. Byggnaderna värderas till 700 000 SEK, av ett taxeringsvärde på cirka sex miljoner SEK för området.

Vissa har karakteriserat Joachim Kuylenstierna som en omtvistad men ändå lukrativ fastighetsinvesterare. Han är väl förbunden med många kända personer och politiska personer. Han skapade Fastator för några år sedan och i styrelsen sitter Björn Rosengren och Carl Bildt. När det gäller bolaget sitter han som tillförordnad vd. Under namnet DK Syd AB (Diös & Kuylenstierna) har han även varit knuten till fastighetsfirman Diös.

Det har varit mindre smickrande historier om Kuylenstierna i media. Han åtalas bland annat för misshandel och småskaligt kokaininnehav. Tingsrätten i Stockholm fann honom skyldig till något han erkänt. Enligt Dagens Nyheter ska han ha använt medel från en massiv kokainring med filialer över hela världen för att finansiera ett av sina företag, Skälsö.

För vad det är värt, är detta kapital förmodligen också där Fastators 50-procentiga andel i Offentliga Hus börjar. Joachim Kuylenstierna förnekar dock denna vetskap. Det är värt att notera att alla åtalade som var inblandade i den påstådda kokainskandalen i slutändan befanns oskyldiga. Enligt rykten driver han också sina företag med fast hand. På Offentliga Hus och Fastator var det ett antal anställda som slutade mellan början av 2016 och början av 2017.

Tidigare Fastator-vd:n Daniel Hummel sa upp sig i januari efter ett drygt år på jobbet och Erika Kveldstad slutade som CFO i början av december 2016. Offentliga Hus vd Fredrik Klerfelt sparkades i maj. Det talades om att styrelsen var missnöjd med vd:ns prestation och att tillväxten avstannade. Efteråt meddelade Kuylenstierna World in Property att vd:n måste avgå omedelbart, men att hon inte hade några andra kommentarer i nuläget.

Fredrik Klerfelt var inte heller på humör att kommentera. Låt det sägas att jag inte kan kommentera händelserna som inträffade. En insider antydde visserligen att avgången av högt uppsatta chefer var ett direkt resultat av ledningsfejder, men att detta bara var toppen av isberget.

Funderar på en försäljning

Det är ännu inte känt vad makarna Kuylenstiers tänkt sig med att bygga den gotländska undervattenshamnen. Att han funderade på att sälja för några år sedan är dock uppenbart. Hans eget erkännande tyder på att han hade tio KA3-spekulanter. Ordet på gatan är att ryska miljonären Vladimir Antonov hade ambitioner att äga ubåtshamnen i Fårösund tillsammans med Försvarsmakten, som enligt uppgift var intresserade av att köpa tillbaka allt.

Ryssen skulle inte ha varit med på listan över planerade köpare, enligt Kuylenstiers. Det kanske inte är så ovanligt. Med tanke på Sveriges tidigare ubåtsförbindelser med Ryssland hade det inte sett bra ut att sälja en ubåtshamn till landet. Entreprenören tackade nej till erbjudandet från Försvarsmakten om att sälja hamnen vidare, trots hans tidigare uttalanden om motsatsen.

Ming Wai Lau, en miljardär från Hongkong, blev istället köparen. Det är inte säkert vad den slutliga köpeskillingen blev, men Kuylenstierna hävdar att högstbjudande inte vann. Han sa till Hela Gotland: “Jag får inte säga några belopp”, men han sa att de högstbjudande inte fick varorna. En asiatisk entreprenör ska ha intresse för en nedgången hamn på en liten ö i Östersjön på grund av Wai Lau, en affärsman med djupa band till Sverige.

Han har tidigare visat intresse för Sverige. Hans donation 2015 till Karolinska sjukhuset var 400 miljoner. Ett forskningscenter för regenerativ medicin i Stockholm och ett i Hong Kong finansierades båda av anslaget. Eftersom han har svenska anor och värdesätter svensk kultur är han en stark anhängare av Sverige och dess folk. Dessutom, enligt Thomas Backteman, talesman för miljardärens svenska bolag Artmax AB, var Fredrik Lundström, som sitter i styrelsen och har militära anknytningar (reservofficer, reds anm), den som larmade Ming Wai om föremålet.

Möjligt ekonomiskt bedrägeri

Entreprenörskap fanns i Ming Wai Laus släktträd från början. Joseph Laus nettoförmögenhet var nära 100 miljarder svenska kronor; han var en förmögen godsägare. Hans fängelse för bland annat penningtvätt krävde att han lämnade Chinese Estate Holdings Limited, ett Hong Kong-baserat företag som han tidigare ägt.

Positionen som ordförande och verkställande direktör för hans fars företag överfördes till Wai Lau efter hans fängelse. Han är värd uppskattningsvis 50 miljarder dollar, tack vare sin mors förmögenhet och en del av sin fars egendom. Tillsammans med sitt arbete med fastighetsfirman har han en hel del andra ansvarsområden. En medlem av det kinesiska politiska rådet känd som “Sichuan-kommittén för det kinesiska folkets politiska rådgivande konferens” är bland hans många positioner.

Han har varit inblandad i 2016 års avslöjande av de så kallade Panama-dokumenten, utöver detta högprofilerade uppdrag. Enligt tidningarna använde ett antal framstående individer, företag och banker det panamanska juridiska företaget Mossack Fonseca för att tvätta pengar genom skatteparadis till havs. Assisteras av dessa så kallade brevlådeföretag. Du kan också hitta honom och hans andra företag som nämns i dessa publikationer. Det är dock oklart om han begick en olaglig handling när detta skrivs.

Hyresgäst: Militären?

Redan innan affären stängdes hade Ming Wai Lau gjort sina avsikter kända. Trots att han inte hade för avsikt att sälja KA3 till någon var han lättad över att militären nu kunde komma åt hamnen med omnejd. Han menade att flottans fartyg kan lägga till när som helst de vill utan att behöva betala hamnavgifterna.

Dessutom förlängde han ett erbjudande om att låta militären återetablera sig på Gotland och bedriva träning i hamnen. Baserat på vad Thomas Backteman indikerade var den enda anledningen till att Ming Wai Lau köpte fastigheten så att försvaret kunde använda den. Den nuvarande lösningen som ÖB Micael Bygdén inte anser är att inte hyra reviret. Ägarskap är idealiskt om vi önskar anpassningsförmåga, autonomi och kontroll. Vid sitt besök på Gotland i början av mars 2017 uppgav ÖB Micael Bydén Gotlands Allehanda att de vill sköta hamnen och säkerställa tillträdet.

Önskan att ha kommandot

Orsaken är, enligt Fortifikationsverket, som har tillsyn över Försvarsmaktens fastigheter, att hamnen och byggnaderna kräver en omfattande restaurering, vilket innebär en betydande kostnad. De skulle vilja utöva kontroll över dessa också. Enligt Göran Wahlström på Fortifikationsverket, som talat med SVD, gör militärens önskan om fullständig kontroll över hamnen att man inte är intresserad av att arrendera eller låna ut den.

Försvaret har erbjudit sig att köpa tillbaka hamnen från Ming Wai eftersom de, för att göra en lång historia kort, vill äga den. Det kan de få för 62 miljoner svenska kronor. Uppgår till tre gånger marknadsvärdet är staten inte villig att betala det. Myndigheter kan ha befogenhet att expropriera marken, vilket skulle innebära att man betalar ägaren för att ge den till militären i utbyte mot kompensation.

Även om det är teoretiskt genomförbart, anser Fortifikationsverket för närvarande inte att detta är ett genomförbart alternativ. Hongkong-magnaten har haft kontroll över hamnen i sju månader från och med nr november 2017, och varken han eller hans bolag har visat något intresse av att sälja tillbaka det till regeringen. Återläget bekräftas när Kristoffer Ultenius, nuvarande vd för Artmax, kontaktas av World in Property.

Jag var omedveten om de utflykter som hade ägt rum innan jag gick med i företaget, eftersom köpet skedde innan jag gjorde det. Att Ming Wai fortfarande är hamnens ägare är något jag helst inte vill diskutera. Ändå kan jag bekräfta att vi har haft och kommer att fortsätta föra diskussioner med Fortifikationsverket.

Joachim Kuylenstierna Förmögenhet
Joachim Kuylenstierna Förmögenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!