Johan Huovinen Föräldrar

Johan Huovinen Föräldrar
Johan Huovinen Föräldrar

Johan Huovinen Föräldrar – Johan Huovinen är en svensk militär som föddes den 8 november 1967 i Sundbybergs församling i Stockholms län. 1991, efter att ha avslutat sin officersutbildning, befordrades Huovinen till befattningen som luftvärnsofficer. Han gick med i Roslagens luftförsvarskår och steg i graderna till kapten 1996.

Efter två års studier fick han bästa möjliga betyg och tog examen från Generalstabsakademin för Ryska federationens väpnade styrkor i Moskva 2009. Han har en lång historia av tjänstgöring inom Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst , bland annat som arméattaché vid svenska ambassaden i Moskva (med sekundär ackreditering i Minsk), Europeiska unionens militära rådgivare i Kiev och den svenska delegationens militära rådgivare vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

År 2023 kommer överstelöjtnant Huovinen att undervisa i militär strategi vid norska försvarsakademiens avdelning för krigsvetenskap och militärhistoria. Den svenske överstelöjtnanten Johan Huovinen tog sitt midsommaraftonsexamen vid Ryska federationens generalstabsakademi i Moskva, där han hade studerat i två år.

Utbildningen är förstklassig, och det är en chans att få inblick i den ryska militären och kulturen en gång i livet. Enligt Johan Huovinen är instruktörerna både mycket skickliga och kunniga i ett brett spektrum av tvister. Ryska är det primära fokus under det första året, medan ämnen inklusive nationell säkerhet, operativ konst, militär strategi, militär statsvetenskap och militärhistoria behandlas under det andra.

Ungefär hundra elever från Ryssland och Vitryssland, tillsammans med trettiofem från andra nationer, testas årligen vid akademin. Förutom två andra svenskar har Johan Huovinen tagit examen från Ryska generalstabsakademin. Det finns 53 146 miljonärer i Stockholms stad, Johan Huovinens hemstad.

Johan Huovinen Föräldrar

Den genomsnittliga årsinkomsten i hans riktnummer är 2 544 609 kronor och andelen invånare som har betalningsanmärkningar är 1,5 %. I detta postnummer tjänar kvinnor 30,1 % lika mycket som män, jämfört med 73,6 % i hela Sverige. Johan Huovinen är kommunalråd i Stockholm som kan nås på Lützengatan 5, lägenhet 1001, Stockholm.

Oscars församling är hemvist för Hans bostad. Johan Huovinen (55 år), Lena Huovinen (57 år) och Felix Huovinen (18 år) är alla listade som bosatta. Tage Erlander från Sveriges Socialdemokrater var på posten när Johan Huovinen föddes. Det året var vår totala befolkning 7 892 774 och Malmö FF vann Svenska mästerskapet i herrfotboll.

Han kom in i världen på hösten, under tecknet Skorpionen (det kinesiska horoskopets get). Hans ålder anges till 60. “Svensk form av Johannes” är vad namnet Johan betyder. Om 68 dagar firar vi hans namnsdag och om 19 dagar fyller han 56. Nu har han en fru. Liksom Johann Peter Eckermann, som tillbringade årtionden vid Goethes fötter och noggrant nedtecknade den store mannens liv, ägnade J. E. Strömborg från 1857 en betydande del av sitt liv åt att försöka registrera, tolka och illustrera Johan Ludvig Runebergs liv, månad för månad, år för år.

Johan Elias Strömborg hade känt Runeberg, rektor på Borg gymnasium, sedan han först skrevs in där när han var femton år. Ett år senare, när han avgick från rektorstjänsten under mycket omvälvningar, talade Runeberg till eleverna och sa: “Om ni dömer mig om mer mogna år, hoppas jag att det kommer att vara er kärt och lätt att glömma bristerna hos den ena. som aldrig misslyckades i kärleken till dig.”

Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg I-IV (1880-1901) av Strömborg, som är så användbara för Runebergs stipendium men ofta naivt avgudade, skrevs som svar på en begäran från Strömborgs rektor. Strömborgs omfattande biografiska arbete har kritiserats av just detta skäl. Strömborgs vältaliga porträtt av Runebergs liv och verk, hans slutsatser om poetens syften och korrekta läsningar av specifika avsnitt i Runebergs kanon överensstämmer med Runebergs egen uttalade åsikt varhelst Strömborg sökte hjälp hos skalden. Det är inte alltid korrekt, förstås.

Där Strömborg sökt bekräfta resultaten av sin forskning utan att rådfråga poeten, har han också tenderat att antingen förbigå allt som han ansett kunde kasta någon skugga över föremålet för hans beundran eller också ta parti med det han antog vara Runebergs innersta. strävan och avsikt även i uttalanden och handlingar som inte framstår som särskilt anmärkningsvärda eller beundransvärda.

Därför blir Strömborgs framställning, den primära kunskapskällan om J.L. Runeberg i litteraturvetenskapen, starkt idealiserande och delvis naiv. Kanske inte ens Runeberg i all sin patriarkalism såg sin tillvaro så enkelt förlåtande som Strömborg gör.

Försiktig Strömborg var dock väl förtrogen med Runeberg, och hans anteckningar om Runebergs liv är särskilt användbara för åren efter 1857, då Strömborg, då en tjugofyraårig instruktör i fysik vid Borg gymnasium, välkomnades in i Runebergs innersta krets. Senare flyttade han in hos Runeberg i det som då kallades “Runebergs hem”, där han kunde göra den äldre mannen ett dagligt besök.

Strömbergs hängivenhet att detaljera varje nyans av varje karaktär han tyckte var värd att skildra är ett tecken på hans önskan att lämna kommande generationer med ett korrekt, levande och (naturligtvis) exemplariskt porträtt av nationalskalden. Verket utkom mellan 1880 och 1901; Ida Strömborg (1872-1952), författarens dotter, gav ut den avslutande boken. Grunden för den biografiska studien om Runeberg är en ny upplaga utgiven 1928–1931 av hans dotter Karin Allardt Ekelund (1895–1990).

Strömborg fungerade som huvudvårdare för Runebergs historia och i övrigt. På 1870-talet fungerade han som en sorts inofficiell ambassadör för Runeberg och deltog i debatterna kring psalmbokekommitténs föreslagna nya psalmbok. Han försökte, förgäves, återuppliva Runebergs ursprungliga plan.

Han blev museets förste intendent efter att staten köpt Runebergs bostad och förvandlat det till museum, och han, liksom Fredrika Runeberg före honom, ansträngde sig för att samla så många som möjligt av poetens originalskrifter efter att de skingrats under hans livstid. . Han mätte, sorterade och dokumenterade det skriftliga materialet noggrant.

1883 gav han ut ett häfte som beskrev hans arbete som intendent för Runebergs residens i Borg. Besöksinformationshäfte, även tillgängligt på finska. Strömborg var en stjärnelev på sin tid. Mellan åren 1857 och 1900 tjänstgjorde han som rektor för Borg gymnasium och dess efterträdare, Borg lyceum, där han undervisade i naturvetenskap. Han blev passionerad för att utöka folkbildningen till dem som tidigare varit utestängda.

Förutom att tjänstgöra som rektor för den svenska privata flickskolan i Borg mellan åren 1878 och 1898, grundade han också den första folkhögskolan i Finland som undervisades på svenska där 1889 (en finskspråkig institution öppnades i Kangasala). på samma gång). Från 1883 till 1890 satt han i Borgs stadsfullmäktige.

Johan Huovinen Föräldrar
Johan Huovinen Föräldrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!