Marcus Wandt Föräldrar

Marcus Wandt Föräldrar
Marcus Wandt Föräldrar

Marcus Wandt Föräldrar – Svenske testpiloten Marcus Wandt kommer att ingå i European Space Agency Astronaut Group 2022. Han föddes den 22 september 1980. Han kommer att ansluta sig till Christer Fuglesang som den andra svensken att åka till rymden i januari 2024. Wandt förväntas bli klar astronautträning i en betydligt snabbare takt än vanligt.

Före ESA

Wandt tjänstgjorde som stridspilot för Flygvapnet från 2003 till 2014. Han började sin pilotutbildning 2004 vid Flygvapnets Flygutbildningsskola. Från Chalmers tekniska högskola tog han 2007 en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Han var en toppelev vid US Naval Test Pilot School 2013–2014, och han blev en experimentell testpilot efter examen.

Hans karriär hos SAAB Aeronautics började 2014 som testpilot, och 2020 hade han arbetat sig upp till chefstestpilot och chef för flygoperationer. Wandt, Marcus Wandt tillskriver sin frus upptäckt och demonstration av ESA-applikationen till henne under ESA-astronautmeddelandet 2022. Av cirka 22 500 kandidater valde ESA Marcus och 16 andra.

Marcus Wandt föreslogs att åka på ett kommande uppdrag från Axiom Mission 3 i juni 2023 av European Space Agency (ESA), och han valdes ut som reservastronaut i november 2022. Flera förslag till rymdforskning har lagts fram av svenska experter och Rymdstyrelsen för Wandts uppdrag. Uppsala universitet kommer att leda stamcellsforskning, medan Kungliga Tekniska Högskolan kommer att fokusera på bättre kognition under hela rymdresan.

En av astronautgrupperna på ESA är Hans Marcus Wandt, stridspilot och ingenjör från Sverige. Han har gått officersprogrammet vid Militärhögskolan i Karlberg och är elektronikingenjör utbildad vid Chalmers tekniska högskola. I november 2022 antogs Marcus Wandt för astronautprogrammet av European Space Agency (ESA). Sida 6 Ett tillkännagivande gjordes den 16 juni 2023 angående Wandts kommande resa till den internationella rymdstationen (ISS) under nästa år.

Marcus Wandt Föräldrar

Resan köps av Axiom Space, som refererar till den som Axiom Mission 3. SpaceX anlitas sedan för att utföra själva transporten till och från rymdstationen. Marcus Wandt har under sina tjugoåriga tjänstgöring inom det svenska flygvapnet innehaft befattningarna som stridspilot, skvadronchef, vingchef och chefstestpilot.

Wandt tjänstgör nu som ESA-projektastronaut utöver sin tidigare roll som ESA-astronautreservmedlem.
Wandt deltog i världsomspännande övningar, operativa tester och operativa utplaceringar medan han tjänstgjorde som stridspilot med det svenska flygvapnet från 2003 till 2014. Wandt etablerade Intuitech AB, ett företag som utbildar stridspiloter taktiskt, 2006 och fungerade som dess verkställande direktör.

Därefter kom han till SAAB Aeronautics i Linköping, Sverige, som experimentell testpilot och blev så småningom chefstestpilot och chef för flygverksamheten. Europeiska rymdorganisationens astronautreservat bildades i november 2022 med Wandts urval. 1999 tog Wandt diplom från Sundsta-Älvkullens gymnasium.

Samma år tog han examen från Arméns Luftburna Ranger School och utnämndes till patrullledare. Han började på elektronik och AI, kommunikationsteknik och grundläggande rymdtekniska program vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, år 2000. Civilingenjör i elektroteknik valde han 2007.

2003 skrev Wandt in vid Militärhögskolan i Karlberg i Stockholm. Han avslutade officersprogrammet 2005 och fick ledarskapsutbildning under sin tid där. Wandt började sin flygutbildning 2004 vid Flygvapnets Flygutbildningsskola. Han tog examen från grundläggande flygning 2005 och gick vidare till grundläggande jaktutbildning 2006.

Innan han blev kapten vid Militärhögskolan i Halmstad fick Wandt utbildning för att leda fyra fartyg vid Flygvapnets flygbefälsskola. Just nu tjänstgör Wandt i Flygvapnet som överstelöjtnant. Wandt gick på United States Naval Test Pilot School 2013 och 2014 vid Naval Air Station Patuxent River, USA.

Han tog examen först i sin klass som experimentell testpilot. Som utexaminerad från Flygvapnets operationschefskola fortsatte Wandt att befälhava både skvadroner och flyglar. På grund av sitt exceptionella arbete som student och pilot fick Wandt många utmärkelser och erkännanden under sin karriär. Utöver svenska kan han även engelska.

Wandt kommer att gå med i en elitgrupp av svenska astronauter på Axiom Mission 3 (Ax-3), det andra uppdraget i sitt slag för att besöka den internationella rymdstationen. Under hela Ax-3 kommer han att vara go-to-killen för uppdrag. I november 2022 antogs Marcus Wandt för astronautprogrammet av European Space Agency (ESA). Ett tillkännagivande gjordes den 16 juni 2023 angående Wandts kommande resa till

International Space Station (ISS) under nästa år

Resan köps av Axiom Space, som refererar till den som Axiom Mission 3. SpaceX anlitas sedan för att utföra själva transporten till och från rymdstationen. Upplever en ny plats och tidszon varje vecka. Otrolig teknik, ett överflöd av kunniga tränare och en uppsjö av utbildningar. Ett liv fyllt av flygplatser, att träffa nya människor och att ständigt lära sig… inte ens hinna äta lunch.

Placeringen av ESA-projektastronauten Marcus Wandt förra veckan är ett mysterium för honom. Sedan han valdes till ESA:s astronautreservat i november 2022 har han hoppat bungyjump från rymdcenter och träningsanläggningar över hela världen.

Inverkan på ens liv

I början av sin karriär som astronaut var Marcus tvungen att jonglera med två jobb. Mannen säger, “Jag var tvungen att dela upp mig mellan mitt huvudsakliga jobb som chef för flygoperationer på Saab Aeronautics och att göra rymdrelaterade aktiviteter.” Här förklarar han. Det fanns en uppbyggnad av krav från båda lägren.

Han uppmuntrades att delta i evenemang, prata med reportrar och nätverka med andra professionella inom rymdindustrin när han ansvarade för att auktorisera och genomföra testflygningar på Saab i Sverige. Jag var tvungen att börja begränsa de åtaganden jag kunde ta på mig eftersom det var lite överväldigande till en början. Samtidigt kände jag mig bekväm med att jonglera med de två ansvarsområdena, och jag började känna att jag tillhörde en ny generation astronauter från Europa”, erkänner Marcus.

Förlängning av föregående

Han tillskriver sin förmåga att snabbt anpassa sig till sin erfarenhet som testpilot och stridspilot inom militären. Att kunna tänka kritiskt och anpassa mig till olika uppdrag och scenarier är ett måste för mig som militärflygplanstestpilot. Som en extra bonus gör hans akademiska bakgrund honom till mods när han samtalar med ingenjörer och forskare.

Saker som handlar om att tillverka, konstruera, reparera eller fixa har länge väckt Marcus intresse. Att hamra och pilla har alltid varit roliga aktiviteter för mig. En annan av mina hobbyer är att spendera timmar på timmar framför en dator och koda. Det hade varit lika passande för mig att bli programmerare, mekaniker eller snickare, funderar han.

En del framfördes också av hans föräldrar. Som kardiolog gjorde Marcuss pappa ett försök att väcka hans intresse för naturvetenskap och matematik från en ung ålder. Han undersökte mig oupphörligt med frågor som “Vad är dina tankar om detta?” Har du några tankar om saken? På ett positivt sätt lärde jag mig att ifrågasätta allt”, säger Marcus. “Jag har också använts som testperson för många av hans kardiovaskulära studier!”, utbrister han.

Hans mamma uppmuntrade honom att observera och lära sig om världen. Hon tog mig med att titta på stjärnan, och jag kommer aldrig att glömma det. Eftersom jag var så nyfiken ägnade mina föräldrar mycket tid åt att förklara hur saker och ting fungerade. “Varför är saker som de är?” frågar han med en antydan till intriger. Marcus tillbringade sin barndom nära Hammarö, där Sveriges största sjö ligger. Även om hans mammas sida av familjen är norsk identifierar han sig stolt som europeisk och har ett starkt svenskt arv.

Tillägna kvalitetstid

Insatserna var så höga att han så småningom övervägdes för ett uppdrag till den internationella rymdstationen. Det fanns mycket mer att åstadkomma och träna för, men nyheten om min rymdfärd var större än min tidigare position som reservastronaut vid ESA. Att kunna släppa allt annat hjälpte mig att koncentrera mig. Strax innan min första flygresa till USA för träning minns jag att saker och ting lugnade sig och passade ihop. Det hängde ihop, säger Marcus. Nu hade Marcus, astronauten, ett uppdrag.

Genomkorsas av två riken

Vi byter plats och tidszon varje vecka. Massor av nya utbildningssessioner, fräscha lärare och banbrytande verktyg. Det är ett liv fyllt av flygplatser, att träffa nya människor, lära sig nya saker hela tiden och att sakna lunchraster. Projektastronaut Marcus Wandt från European Space Agency glömmer då och då var han befann sig från föregående vecka.

Sedan han valdes att bli en del av ESA Astronaut Reserve i november 2022 har han besökt rymdcenter och träningsanläggningar över hela världen. Uppdraget till den internationella rymdstationen kommer att lanseras av Marcus Wandt, nästa astronaut från Sverige, i början av januari. Det amerikanska företaget SpaceX lanserar från Kennedy Space Center och använder sin Falcon 9-raket.

Astronomical Youth-medlemmar som planerar att åka till Florida kan nu uttrycka sitt intresse för att stanna, utforska och umgås med andra AU-medlemmar medan de är där. Internationella studieturer (Space Tours) till rymdrelaterade platser över hela världen har organiserats av Astronomisk Ungdom från 2017. Bland våra många rymdexkursioner har vi sett den totala solförmörkelsen i augusti 2017 över USA, rest till Schweiz för att se CERN , och utforskade observatorierna på La Palma.

Marcus Wandt, dennästa astronaut från Sverige, kommer att skickas ut i rymden den 10 januari 2024. Alla inom Astronomical Youth är naturligtvis intresserade av att hålla koll på detta, och det finns gott om människor på Kennedy Space Center för att göra just det. Som sagt, vi kommer nu att samordna detta.

Marcus Wandt Föräldrar
Marcus Wandt Föräldrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!