Rutger Arnhult Förmögenhet

Rutger Arnhult Förmögenhet
Rutger Arnhult Förmögenhet

Rutger Arnhult Förmögenhet – Depån, som ägs av fastighetsmiljardären Rutger Arnhult, har drabbats av en kraftig värdeförlust under de senaste tolv månaderna. Efter alla försäljningar och köp, här är det aktuella läget för depån. Placera rapporterade senast om Rutger Arnhults innehav i sin portfölj för drygt ett år sedan, då hans förmögenhet var 26,4 miljarder svenska kronor (SEK) och han kontrollerade 48 bolag.

Enligt Holdings har han för närvarande 35 företag som värderas till 7,5 miljarder svenska kronor. Rutger Arnhults lager har med en förlust på cirka 19 miljarder kronor skadats allvarligt under de senaste tolv månadernas turbulens. På grund av sin alltför stora skulder var han tvungen att likvidera nästan hela sin betydande andel i Castellum.

Ägare till 58 miljoner aktier i Castellum var Arnhult för ett år sedan. Det sammanlagda antalet aktier är för närvarande 2,46 miljoner. Castellumaktien har också fallit med över 40 % under denna tid. Aktierna i Corem Property, som nu värderas till totalt 4,15 miljarder kronor, utgör Arnhults största innehav. Närmare hälften av det totala depåvärdet står nu för dessa aktier.

Inte ens hans ansenliga Sagax-tillgångar har överlevt nedgången. Sagax aktievärde är för närvarande knappt 300 miljoner kronor och bolagets totala depåvärde är knappt 4 procent. Han hade 3,5 miljarder svenska kronor i Sagax-aktier för ett år sedan. Idag är Wästbygg det näst största innehavet i Arnhults depå.

Han äger 17 miljoner aktier i detta företag. På dagens marknad skulle dessa inbringa 540 miljoner kronor. Arnhult äger nu drygt hälften av bolagets aktier, vilket gör honom till den största aktieägaren. Bewi är det tredje största innehavet. Här har Rutger Arnhult 340 miljoner i lager. Arnhult har förvärvat två helt nya fastigheter sedan årsskiftet.

Rutger Arnhult Förmögenhet

Balder och Net Insight är två bolag som han har investerat i. Båda fastigheterna ligger på den mindre sidan. Förutom Klarabo har han beslutat att ta upp sina aktier i Swedbank, SEB, Nordic Level Group, KMC Properties och Wästbygg. Hans innehav i Castellum, Investor, Handelsbanken och Nordea har sålts helt eller i betydande delar sedan årsskiftet. Han har också envisats med att sälja av sina Sagax-innehav.

I ett meddelande från Finansinspektionen står det att miljardärsfinansmannen och fastighetsutvecklaren Rutger Arnhult ökat sitt innehav i Castellum. Fastighetsbolaget, som Arnhult nu kontrollerar 10,7 procent av, har hållit en konstant utdelning sedan noteringen på Stockholmsbörsen. Genom sitt avbetalningsköp av Castellumaktier har han förvärvat en betydande andel i ytterligare en fastighetsfirma.

Holdings uppskattar att Arnhults Castellumaktier värderas till 5,9 miljarder kronor. Hela hans portfölj av offentliga innehav är cirka 17,6 miljarder, plus att han har aktier värda miljarder i flera fler fastighetsföretag. Arnhult är inte bara en betydande aktieägare i Sagax och SBB, han är också VD för Klövern. Enligt Holdings databas hamnar han på tionde plats bland de rikaste miljardärerna när det gäller storleken på deras aktieinnehav.

Castellum har en ägarandel på 10,65 % i bolaget, med aktier till ett värde av 5,9 miljarder. Med en andel på 4,8 miljarder dollar kontrollerar Sagax 10,12% av företagets eget kapital. Ungefär 40 % av bolaget – aktier till ett värde av 3,3 miljarder – ägs av Corem Property. Klövern har en ägarandel på 15,08 procent i bolaget, vilket motsvarar 2,7 miljarder svenska kronor.

Inte minst efter att nya storägaren Akelius kritiserat Göteborgsföretaget Castellum i höstas har Rutger Arnhult, tidigare storägare och vd, varit föremål för ett flertal turnéer. Dagens Industri har nu slagit fast att Arnhults investeringar i Castellum genom sitt bolag uppgick till 4,5 miljarder kronor i förlust.

Castellum är ett av de ledande fastighetsföretagen i Norden, specialiserat på kommersiella fastigheter. Rutger Arnhults senaste köp och transaktioner i bolaget har analyserats av Dagens Industri, DI, med hjälp av ägartjänst Holdings. Under tiden som började 2017 blev han en integrerad del av företagets verksamhet genom att köpa ett ökande antal aktier och så småningom samlade han över 20% ägande genom sina innehav i M2 och Corem.

Efter Rutger Arnhults avgång blev Akelius Residential Property, med Roger Akelius i spetsen, majoritetsägare, enligt GP. Efter att Rutger Arnhult meddelat att han avgår som VD gav Roger Akelius en välkänd intervju där han förklarade sin uppfattning om att Castellum saknade betryggande ekonomi. I år har fastighetsbranschen och några större företag fått känna av finanskrisen och stigande räntor.

Baserat på DI:s uppskattningar har Rutger Arnhult förlorat 4,5 miljarder kronor i Castellumaktier under hela tiden genom de företag han har en betydande andel i. Riskerna visas tydligt av th utbyggnaden av Rutger Arnhults innehav i Castellum, men lånen är utmärkta när de går upp, konstaterar DI:s Magnus Dagel i en analys.

Expeditionen inne i Castellum har kostat Rutger Arnhult och hans Corem otroliga 4,5 miljarder kronor hittills. En förlust på cirka 3 miljarder dollar har redan inträffat. Man kan bli rik med hjälp av lån, men vägen nedför kan också vara väldigt brant. Aktier och skulder på fastigheter har belånats av Rutger Arnhults privata aktiebolag. När fastighetsprofilen börjar sälja aktier för miljarder blir det aktuellt.

Att sälja Castellum var enligt Arnhult vårt enda val, säger han till Affärsvärlden. För mer än 4,5 miljarder svenska kronor säljer han nästan 40 miljoner aktier. Roger Akelius, en miljardär och fastighetskändis, är köparen genom sitt företag Akelius Residential Property. Som enda möjliga alternativ för att uppfylla de ekonomiska restriktioner som har satts på M2 uppger Castellum, fastighetsrörelsen, i ett pressmeddelande att de godkänner Arnhults försäljning.

Som ni kanske känner till har M2 banklån på byggnader, aktielån på aktier och, i likhet med många andra, några utestående obligationer”, skriver Rutger Arnhult för Affärsvärlden. Det säger sig självt att dessa ekonomiska åtaganden måste hanteras ordentligt, ” skriver han i ett sms. Ändå insisterar han på att det inte är en margin call.

Det enda valet

Innehav visar också att Rutger Arnhult har miljardandelar i Corem och Sagax. “Att sälja Castellum var det enda tillgängliga alternativet för att uppnå det kapital som krävs för att säkerställa M2:s förmåga att möta sina finansiella framtida åtaganden”, sa han på frågan varför han sålde just Castellum-aktier. Ledande Castellum är Rutger Arnhult.

Roger Akelius, köparen, och Affärsvärlden har varit i kontakt över torsdagens miljardförsäljning. Skälen bakom hans köp av Arnhults ägande, uttryckt i dollar, beskrivs här. Rutger Arnhults framgångssaga inom fastighetssektorn är en av skarpsinnig företagsledning och exceptionell talang.

Han är nu allmänt erkänd som en ledande figur på Sveriges fastighetsmarknad, tack vare sin imponerande karriär. Arnhult har en förmögenhet på cirka 6,4 miljarder kronor och har en betydande inverkan på fastighetsbranschen genom sina beslut och inflytande.

Från fastighetsmogul till Lund

Under sina uppväxtår var Rutger Arnhult fängslad av ekonomins och entreprenörskapets värld. Denna entusiasm ledde till att han tog en examen i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hans far var arkitekt och hans familj hade ett litet företag, så det var oundvikligt att han skulle bli intresserad av fastigheter. Rutger gick in på fastighetsmarknaden efter att ha avslutat sin marintjänst och etablerade Corem Property, som senare skulle spela en avgörande roll i hans expanderande företagsimperium.

Ett blomstrande företagsimperium

Arnhult har byggt en framgångsrik karriär av en rad expansioner genom att kombinera risktagande med en ledarstil som är både avgörande och vågad. Castellum, Sagax och Klövern AB är bara några av de stora fastighetsbolagen där han har makt. Han såg till att hans planer för expansion och förbättring blev verklighet genom att ta på sig ledande roller och väsentligt bidra till företagens strategiska inriktning. Kommersiella fastighetsinvesteringsbolaget AB Sagax, som är specialiserat på lager och lätta industrifastigheter, är hans mest värdefulla tillgång.

Mitt personliga liv och mina intressen

Rutger Arnhult håller en låg profil i sitt privatliv, trots sitt framstående arbete. En villa på den privata ön Lidingö är hans hem hemifrån. Hans passioner utanför jobbet inkluderar segling, löpning och skidåkning, allt detta gör han på sin fritid.

Oenighet och kritik

Kritiker och kontroverser har följt Arnhults triumf. Även om han har tagit värme för sin påstådda pråliga och känslomässiga ledarstil, har han mött denna kritik med samma envishet som har präglat hans affärsmässiga bedömningar. Hans förmåga att samla en stor förmögenhet från ingenting har väckt beundran och nyfikenhet, trots hans belackare.

Fastighetsbranschens arv och Arnhults framtid

Arvet efter Rutger Arnhults rikedom och affärsetik lever vidare i fastighetsbranschens entreprenörsanda. Hans prestationer talar mycket om hans drivkraft och entreprenörsanda, och hans arv kommer säkert att diskuteras i många år framöver.

Rutger Arnhult Förmögenhet
Rutger Arnhult Förmögenhet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!