Petra Lundh Barn

Petra Lundh Barn
Petra Lundh Barn

Petra Lundh Barn – År 1963 föddes Petra Lundh i Kristianstad. Hon har lång juridisk erfarenhet och är idag ordförande i Svea hovrätt. Dessförinnan hade hon tjänstgjort sedan 2018 som justitieminister. Ett stort antal statliga utredningar har inkluderat henne eller involverat henne på något sätt. Bland hennes många prestationer har hon forskat på polisutbildning och förespråkat att den omvandlas till ett program på universitetsnivå.

En som avslutades 2016. Hennes tidigare arbete inkluderar Palmeutredningen och utredningar kring kravallerna i Göteborg. Rikspolischef i Sverige är Petra Lundh. Men hur välinformerad är du om advokaten, som tjänstgjorde som riksåklagaren innan till det här uppdraget? De vanligaste frågorna om Petra Lundh i Sverige, enligt Nyheter24. Petra Lundh kommer att fira sin 61-årsdag hösten 2024. Hon föddes den 21 oktober 1963.

Är Kristianstad Petra Lundhs hemstad?

Kristianstad, Skåne, är där Petra Lundh tillbringade sina uppväxtår.

Finns det några syskon i Petra Lundhs familj?

Av de tre syskonen var Petra Lundh kräsnast. Hon berättade i en intervju för DN att det var hon som alltid stod för sin lillebror och hans kompisars spel när de var barn. Jag ville strukturera deras spel som mamma sa till mig. Det var så löjligt att de var utmattade innan matchen ens började. i efterhand ser jag klokheten i att släppa det där lite.

Har Petra Lundh en juridisk bakgrund?

Petra Lundh är en utbildad jurist som hade ambitioner att bli lärare. – Jag hamnade på juristutbildningen mer eller mindre av en slump och hade inga planer på karriär eller ledning, men det ena ledde till det andra, säger hon på Advokatsamfundets hemsida och beskrev sin utbildning och karriärväg. I slutet av 1980-talet arbetade jag som notarie vid Stockholms tingsrätt. Därefter gick jag vidare och utbildade mig till domare vid Svea hovrätt.

Petra Lundh Barn

Var Petra Lundh åklagare för staten?

Åklagarmyndigheten och riksåklagaren ställdes båda under Petra Lundhs ledning 2018. Hon blev den första kvinnliga riksåklagaren i Sverige och gjorde historia. Antingen vill du inte ha jobbet eller kan du inte tacka nej till erbjudandet om att bli riksåklagare. Hon meddelade Advokaten att det är ett utomordentligt förtroende. Dessförinnan arbetade Lundh som advokat vid tingsrätten i Södertörn.

När tog Petra Lundh över som chef för rikspolisen?

Efterträdet av Petra Lundh till posten som Sveriges rikspolischef från Anders Thornberg tillkännagavs officiellt den 17 november 2023. Då berättade hon för reportrar att det var ett av de svåraste besluten i hennes karriär att acceptera förtroendet, men att hon var överlycklig och äran över att ha fått den.

Det finns två huvudorsaker till detta. För det första är det ett exceptionellt massivt, tufft och komplicerat projekt, kanske det svåraste i sitt slag inom svensk statsförvaltning. Och för det andra tillträdde jag precis ordförandeskapet i hovrätten, fortsatte hon med att berätta. Den 1 december 2023 tillträder Lundh sin tjänst.

Har Petra Lundh en man?

Petra Lundh har en make. Lars-Gunnar är namnet som Advokaten ger till sin man, som också är advokat.

Är Petra Lundhs barn en grej?

Lars-Gunnar och Petra Lundh är föräldrar till fyra barn. Hjärtproblem uppstod under förlossningen av deras första barn, en dotter som heter Fanny. Hennes hjärtfrekvens ökade på cirka 10 minuter, men den exakta varaktigheten av hennes hjärtstopp är okänd. Fannys armar och ben är alltså kraftigt försämrade av CP till följd av syrebrist. Hon har svårt att se, har svårt att tugga och har inget sätt att uttrycka sig verbalt. I en tidigare intervju med Dagens industri sa Lundh att hon behöver hjälp med allt.

På en presskonferens meddelade justitieminister Gunnar Strömmer (M) att Petra Lundh blir ny chef för rikspolisen. Före sin tjänst som hovrättspresident var Lundh riksåklagare. Hennes mandatperiod började i maj. Hon har varit domare, domstolschef och riksåklagare, och hennes inblandning i betydande utredningar talar för sig själv.

Dessutom uttryckte Gunnar Strömmer tacksamhet till Anders Thornberg, den avgående rikspolischefen. En kvinna, hon kommer att vara den första att inneha denna position. Ett annat rekord hon satte 2018 var att bli den första kvinnliga justitieministern. Den 1 december tillträder Anders Thornberg som landshövding i Halland.

Anders Thornberg tillträder som landshövding i Hallands län den 1 december, enligt regeringens förordnande. Som ett resultat avgår han som chef för den nationella polisstyrkan bara några månader innan hans mandatperiod är slut. Därmed går han också i pension från sin 43-åriga karriär hos Säpo och Polismyndigheten. 2018 blev Anders Thornberg chef för rikspolisen.

Petra Lundh, som nu är ordförande i Svea Hovrätt, tillträderer som rikspolischef, meddelades det vid en presskonferens på Rosenbad i fredags. Inledningsvis under presentationen betonade justitieminister Gunnar Strömmer allvaret i ställningen och de förväntningar som ställs på nästa polischef. Han hävdar att Petra Lundh besitter alla nödvändiga meriter, och det är regeringen helt säker på.

Dedikerad brottsbekämpning och en mycket kompetent jurist, Petra Lundh präglas av Gunnar Strömmer. Dessutom betonar han att hon har varit en del av ett flertal statliga utredningar om Polismyndigheten.

Den nya uppgiften har skänkt Petra Lundh mycket glädje och ära, enligt hennes egna ord. Dessutom anser hon att det är ett av hennes mest utmanande karriärval hittills. Det kan inte finnas många svårare uppgifter i svensk statsledning än den här. Dessutom nämner hon att beslutet var tufft eftersom hon var exalterad över att fortsätta utöka Svea hovrätts verksamhet som president. Hon är dock säker på sina förmågor och ser sig själv som en tillgång till det uppdrag hon tagit på sig.

Hon hävdar att hon i sin nya roll som rikspolischef kommer att prioritera tre centrala strategiska områden. Det är absolut nödvändigt att brottsbekämpande myndigheter ökar sin synlighet i grannskapet. “Och online”, förklarar hon. Dessutom tar hon upp det faktum att det finns ett akut behov av att lösa fler fall. Därför är det absolut nödvändigt att vi engagerar oss i utredningsuppgifter. För det tredje är det frågan om resurshantering. Stora höjningar går nu till polisen.

Dessa kosttillskott ska ha maximal positiv inverkan på människorna, säger Petra Lundh. De delar ut extrapengarna och den nya polisutrustningen. Att inte vara polis är något som många av journalisterna där har påpekat. Petra Lundh tror å sin sida att hon fortfarande kan göra skillnad efter 35 år i rättsväsendet.

Hon har uttryckt sin avsikt att kommunicera med och höra personal på alla nivåer. Personalen har verkligen ett fast grepp om företagets inre funktioner. Dessutom nämner hon att personalen ofta ger rekommendationer för förbättringar. Poliskåren besitter enligt mig en stor kompetens. Dessutom nämner hon att hon tycker att det är fördelaktigt eftersom hon tar med lite av en synvinkel utifrån.

Vilka förväntningar har polisen i din roll som arbetsledare?

Ledarmässigt är jag känd för att vara både uppmärksam och närvarande, men också för min vilja att ta risker. Hon tillägger att hon vanligtvis arbetar med kulturella, likabehandlings- och jämställdhetsfrågor på de företag där hon är ansvarig. Det är vad jag ska fortsätta med. Hon konstaterar att hon inte tillträder officiellt förrän den 1 december, så hon kan inte kommentera utmaningarna med att anställa nya poliser och hålla dem som de redan har uppdaterade.

Åklagarmyndigheten är dock en liknelse man tänker på. Hon berättar om hur de övervann underbemanningen genom att förbättra arbetsvillkoren, erbjuda mer flexibilitet och skapa fler karriärvägar, vilket hjälpte dem att bli en attraktiv arbetsplats. Att ha en positiv stämning är dock avgörande enligt min mening. Att kunna trivas med sitt jobb.

Trots regeringens önskemål har Petra Lundh inte sökt posten som rikspolischef. En annan bild, säger justitieminister Gunnar Strömmer, på frågan om den snabba omvandlingen. Gunnar Strömmer konstaterar, “Jag upplever inte att det gick fort” på grund av den interna insatsen. Justitieministern uppgav att Anders Thornberg erbjudit sig att stå till sitt förfogande under återstoden av mandatperioden.

Men när landshövdingetjänsten blev ledig såg Gunnar Strömmer det som en möjlighet att dra nytta av Anders Thornbergs expertis och erfarenhet. Under presskonferensen uttalade Gunnar Strömmer också kategoriskt att det krävs en biträdande rikspolischef. Arbetet med att utse sådana fortsätter.

En rutinerad och uppskattad pionjär

Katharina von Sydow, chef för polisorganisationen, tycker att det är underbart att en ny rikspolischef valdes. Det är en ledare med lång erfarenhet och högt anseende. Katharina von Sydow nämner i sitt inlägg att hon hade ett möte med Andrea Andersson, chef för åklagarförbundet, för inte så länge sedan. Andersson uttryckte sin besvikelse över att Petra Lundh inte längre är chef för Åklagarmyndigheten. Jag vet också att hon är väl insatt i polisväsendet och rättsväsendet.

Katharina von Sydow ser inte hennes bristande poliserfarenhet som ett problem. Vidare är utnämningen av en biträdande chef för den nationella polisen avgörande. Det kan också chefen för rikspolisen dra nytta av. Polisförbundets ordförande är villig att kompromissa mot bakgrund av Petra Lundhs planer på att prioritera närvaro, utredningsåtgärder samt resurs- och verktygshantering.

Polismyndigheten saknade länge stillräcklig finansiering. Sådana saker tar tid att rätta till. Särskilt med tanke på den nuvarande situationen. Dessutom uttrycker hon sin förhoppning om att hon inser betydelsen av att bevara kårens nuvarande kompetensnivå.

Petra Lundh Barn
Petra Lundh Barn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!