Sara Skyttedal Barn

Sara Skyttedal Barn
Sara Skyttedal Barn

Sara Skyttedal Barn – Tidigare Kristdemokraternas (KD) ledamot Sara Skyttedal föddes den 6 augusti 1986 i Stockholms läns Tyresö församling. Hon är en svensk politiker. Sedan EU-valet 2019 har hon varit ledamot av Europaparlamentet, där hon är knuten till partigruppen Kristdemokraterna och de konservativa. Ända sedan hon lämnade KD i februari 2024 har hon varit en ond politisk best i Brysselparlamentet.

Hon grundade partiet Folklistan i april 2024. Den irakiska delegationen i Europaparlamentet leds av henne. Hon går med i kommittéerna för industriella frågor, forskning och energi (ITRE), medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och har flera medlemmar. Skyttedal var kommunalråd i Linköping 2016 till 2019, efter att ha varit ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) 2013 till 2016.

Hon var vice ordförande i Europeiska folkpartiets ungdomsförbund (YEPP) fr.o.m. 2011 till 2015. Innan hon lämnade partiet var hon även ledamot i KD:s partistyrelse. Vid Stockholms universitet tog Skyttedal examen i nationalekonomi och statsvetenskap. På Södertörns högskola tog hon examen i retorik och idéhistoria.

Personlig historia

Lägenhetslivet i Haninge kommuns miljonprogramsområde Brandbergen, söder om Stockholm, var Skyttedals barndomshem. Vid tio års ålder separerade hennes föräldrar och hennes pappa flyttade så småningom utomlands. Mamman hade arbete som barnskötare, men hon hade perioder av arbetslöshet och sjukskrivning. Hon utvecklade social ångest och var extremt introvert när hon var tonåring, men hon övervann dessa problem när hon blev mer politiskt aktiv.

Hon var anställd som städare på Finlandsbåtarna medan hon var student. Tidigare har hon även varit spinninginstruktör för SATS fitness-franchise. Från 2007 till 2010 gick Skyttedal utöver sina politiska uppgifter vid Stockholms universitet för att ta en examen i statsvetenskap (60 hp) och en ekonomexamen (30 hp).

Sara Skyttedal Barn

Första årens arbete

Med tanke på sin bakgrund i Brandbergen, en stad med hög brottslighet, drogs hon till programmet med ökad polisnärvaro och hårdare sanktioner. Partiets ställningstagande till familjer var ett annat försäljningsargument, tillägger hon och förklarar att som ett skilsmässobarn hade idealen om kärnfamiljen en speciell plats i hennes hjärta. Hon satt i styrelserna för både Haninge kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsavdelning 2007–2010 och Södertörns tingsrätt.

Från 2007 till 2011 satt hon även i KDU:s förbundsstyrelse. Hon innehade positionen som vice ordförande för YEPP Youth Union från maj 2011 till maj 2015. Timbro, en tankesmedja, anställde henne 2012. Trots att hon togs bort från sin plats 2011 när hon lämnade kommunen, hade hon 2010 blivit invald som ersättare i Haninge kommunfullmäktige. Hon var kandidat för Sverigedemokratiska partiet (KD) i valen 2010 och valen till Europaparlamentet 2009 och 2014. 2014 kandiderade hon för KD i Kronoberg och har även bott i Växjö.

ledare för KDU

Skyttedal valdes till förbundsordförande i KDU den 11 maj 2013. På den vägen gick hon även in i KD:s partistyrelse. Hon troddes ha varit medlem i den så kallade högerfalangen i tidigare falangkonflikter inom KDU. Frågor som jämställdhet, EU-politik och hårdare straff för vålds- och sexförbrytare har kopplats till henne i den politiska sfären.

I en artikel som uppmärksammades under valrörelsen i augusti 2014 på DN Debatt konstaterade Skyttedal att Sverige endast tillfälligt kunde ta emot ett visst antal asylsökande. En rad röster uttryckte sitt ogillande för detta stycke, med många som hävdade att det skulle vara grymt att begränsa rätten till fristad och att samhällen borde tvingas ta itu med bostadskrisen på egen hand.

Skyttedal uttryckte sitt ogillande mot decemberaffären samma dag som den offentliggjordes 2014, och KDU uttalade sin avsikt att riva upp den våren 2015. Även om rikstinget i slutändan beslutade att lämna förlikningen i oktober 2015, var Skyttedal en högljudd motståndare till det. Efteråt ska hon ha firat med champagne. Skyttedal har tidigare uttalat sin avsikt att avgå som KDU-ordförande vid höstens rikskonferens i juli 2016. Efter hennes avgång den 30 oktober 2016 tog Christian Carlsson över.

Kommunerna

Skyttedal was svor officiellt in som kommunalråd i Linköpings kommun den 1 oktober 2016. Hennes andra uppdrag i kommunstyrelsen var förste vice ordförande. Hon var medlem i Alliansens administration vid sidan av liberaler, mittenpartier och moderater. Hon valdes in som ledamot av Europaparlamentet i valet 2019 och avgick den 2 juli 2019. Efter henne tog Denisé Cassel över.

När Skyttedal twittrade att Annie Lööf och Centerpartiet var quislingar fick hon hård beskjutning efter att affären ingicks i januari. Partichefen Ebba Busch kallade det “ett olämpligt ordval” och försökte sätta lite distans mellan sig själv och uttalandet. För att värna om miljön och göra det lättare för flygbolagen att investera i grön teknik gjorde Skyttedal ett anmärkningsvärt uttalande i januari 2018 och föreslog att vi skulle flyga oftare. Hon kritiserades hårt av liberaler och uttalandet väckte en livlig diskussion på nätet.

Europavalet 2019

När valet till Europaparlamentet 2019 ägde rum var Skyttedal föregångare för KD. “Make EU fit again” var hennes kampanjcredo. Hon kämpade för subsidiaritetstanken, var emot större överstatlighet och var emot inrättandet av en social pelare i samarbetet som skulle ha fört frågor som minimilöner och föräldraförsäkring till EU-nivå. Privata donationer till hennes kampanj överträffade alla andra politikers. Med 8,6 procent av rösterna KD:s största resultat någonsin i ett EU-parlamentsval valdes hon och David Lega in som ledamöter av Europaparlamentet (MEP).

Riksdagsledamot

Skyttedal företräder kristdemokrater och liberalkonservativa inom Europeiska folkpartiet (EPP). Hon tog ansvar för EU:s förbindelser med Irak efter att ha blivit vald till ordförande för Iraks delegation den 26 september 2019. Som ett resultat skrev hon historia som den första kristdemokraten från Sverige som innehade posten som EU-parlamentets ordförande. Hon är ledamot av flera utskott i Europaparlamentet.

Hon bidrar regelbundet till industrikommitténs (ITRE) arbete med frågor som rör energi, forskning och inremarknadslagstiftning. Hon representerar Europeiska folkpartiet som biträdande gruppledare i detta utskott. Utöver sitt arbete med migrationsfrågor har hon varit medlem i LIBE-kommittén sedan mars 2021, som behandlar medborgerliga friheter, rättigheter samt juridiska och interna frågor.

Utöver sin roll som suppleant i de gemensamma parlamentariska kommittéerna EU-Marocko, EU-Tunisien och EU-Algeriet är hon medlem av delegationen för förbindelser med Maghreb-länderna och Arabiska Maghrebunionen. I parlamentet kämpar hon också för laglydiga vapenägares rättigheter, bättre kommunikation mellan Europa och Israel och ett effektivt försvarssamarbete mellan europeiska nationer.

När klimataktivisten Greta Thunberg twittrade i november 2019 och bad om ett grönare sätt att resa från USA till klimatmötet i Madrid, anmälde hon sig frivilligt att betala för sin flygbiljett. Många människor var mycket upprörda över uttalandet. Sveriges Television sände säsongen 2020–2021 av Brussels calling, där Skyttedal var en av fyra lagstiftare. Du kan observera lagstiftarnas aktiviteter under det första året av deras mandatperiod i showen.

Skyttedal argumenterade för legalisering av cannabis och avkriminalisering av droganvändning i en debattuppsats som hon skrev i december 2022. Därefter erkände hon att hon använt cannabis “en handfull tillfällen” av personliga skäl. Kristdemokraterna var splittrade över dessa uttalanden och partichefen Ebba Busch uttryckte sitt ogillande.

Eurovision 2024

David Lega föreslogs som första namn på valsedeln av valberedningen efter Sara Skyttedals nederlag i Kristdemokraternas provval inför Europaparlamentsvalet 2024. Efter att Skyttedal först beslutat att inte kandidera ändrade han sig så småningom och bestämde sig för att utmana Lega. Efter en folkomröstning den 13 oktober 2023, där Skyttedal fick 43 röster mot Legas 33, beslutade partifullmäktige att sätta hennes namn först på valsedeln.

Men efter att ha fått veta att Skyttedal hade kontakt med Sverigedemokraterna hösten 2023 när hon erbjöd sig att kandidera för partiet drog Kristdemokraternas partistyrelse henne från omröstningen den 19 januari 2024. Skyttedal försvarade sina “informella” och “villkorslösa” interaktioner med Sverigedemokraterna och tillbakavisade anklagelsen. Efter ett byte blev Alice Teodorescu Måwe ledande kandidat för Kristdemokraterna.

Skyttedal blev politisk rebell i EU-parlamentet efter att ha lämnat Kristdemokraterna i februari 2024. Hon och Jan Emanuel var med och grundade partiet Folklistan i april 2024. Vid valet till Europaparlamentet är hon partiets kandidat nummer två. Fröken Sverige 2006 var ett arrangemang där Skyttedal deltog. Hon tog sig till final åttondelsfinal. Skyttedal lutar sig mot det republikanska partiet i amerikansk politik.

Hon var i USA för att stödja republikanen Mitt Romney i hans presidentkampanj 2012, som var emot Obamas administration. Den republikanska nationella kongressen 2016, som hölls före presidentvalet, var ett annat evenemang hon deltog i. Hon var en Marco Rubio-supporter i den republikanska primärvalen 2016. Hon har sagt att Margaret Thatcher och Ronald Reagan var två av hennes politiska hjältar.

Sara Skyttedal Barn
Sara Skyttedal Barn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!