Romina Pourmokhtari Pojkvän

Romina Pourmokhtari Pojkvän

Romina Pourmokhtari Pojkvän – Hon är den första svenska miljöministern på nästan tre decennier. En minskad miljöbudget och spända relationer med Sverigedemokraterna har satt Romina Pourmokhtari i rampljuset. Utnämningen av Romina Pourmokhtari till miljö- och klimatminister väckte oro. Han kom in i riksdagen som 26-åring, vilket gjorde honom till Sveriges yngste representant någonsin. Liberalerna toppade Naturskyddsrådets ranking av riksdagens partier i miljöpolitik inför valet 2022.

Romina Pourmokhtari sitter för närvarande vid makten, men hon är omgiven av politiska grupper med en helt annan politik än hennes egen. Dessutom förutspås tre politiska partier i parlamentet arbeta mot miljölagstiftningen. Hennes föräldrar är iranska invandrare och hon äter gammon och tjatar på AIK precis som Sveriges förre klimat- och miljöminister Per Bolund gjorde.

Barnhemmets Sundbybergsflygel ligger intill en skog som officiellt klassades som naturreservat 2018. Golfbanan var min trygga tillflyktsort som barn. Däremot växte jag upp på en plats med få träd och mycket betong. Där vi klev av bussen i Tyresta nationalpark, söder om Stockholm, stod det fler träd. För att hindra turister från att stjäla övervakningskameror från stadens träd och landmärken var Tyrestas teater förr öppen för allmänheten utan kostnad.

Det finns nu entréavgifter för att komma in i nationalparken. Detta är bara en effekt av statens minskade miljöutgifter, som har halverats. Jag är övertygad om att Norges natur- og kulturminneverk kommer att använda pengarna klokt. Biologisk reproduktion och den påtvingade evolution som vi har kastats in i kräver betydande ansträngningar.

Utan några hinder har vi kunnat uppnå otroligt världsomspännande mål. Det är uppenbart att politik och att hitta svar är lika viktigt som pengar. En sak vi för närvarande försöker testa gränserna för triangularitet är detta. Enligt Romina Pourmokhtari tenderar skeptikernas frågor att vara nyanserade. Det finns ofta två sidor av skogsbruksfrågan i den politiska sfären: de som vill exploatera skogen för egen vinning och de som vill bevara den för kommande generationer. Det är en mer komplex undersökning, enligt min mening.

Romina Pourmokhtari Pojkvän

Att stoppa all skogsavverkning i Sverige skulle tvinga landet att förlita sig på importerade biobaserade produkter som papper, timmer och betong, vilket ytterligare belastar dessa länders ekosystem. Ministern hävdar att det nya miljöorganet inte skulle prioritera industriella intressen framför miljömässiga.

Som miljö- och klimatminister är det mitt ansvar att fastställa regeringens politik i miljöfrågor. Jag lägger fram ett regeringsomfattande förslag till bordet när jag väl har bestämt mig för det. Det är meningslöst att ge Ebba Busch, energi- och naturresursminister, större inflytande i klimat- och miljöpolitiken än jag.

Ansträngningar för att återställa klimatet

I Romina Pourmokhtaris ansvar ingår att rapportera till Europeiska Unionen (EU) om Sveriges framsteg mot sina klimatmål för 2030 och presentera landets nationella klimathandlingsplan. Men många statliga ansträngningar för att mildra klimatförändringarna har skrotats eller minskats. Koldioxidskatten, koldioxidminskningsmålet och kostnaderna för koldioxidutsläpp är alla en del av dessa policyer. Experter och myndigheter förutspår en dramatisk tillväxt i svensk export.

Detta kommer att inträffa under det decennium då alla emissionskurvor måste börja spridas, ett decennium som beskrivs som “absolut avgörande” för mänsklighetens chanser att avvärja en global katastrof genom den sammanställda studien. Det är lätt att anta att vi gör mycket av det som fungerar bra när pengarna vi lägger in är nästan lika med de besparingar vi gör på utgifter. För att maximera fördelarna med våra investeringar förbättrar vi vår miljömässiga och industriella infrastruktur.

Enligt Romina Pourmokhtari har företaget investerat i cannabisindustrin under lång tid. Det finns inget klimatrelaterat kulturkrig. Kalkylatorer indikerar att en ökning av förlusterna är trolig. Vi räknar med att nå ekonomiskt oberoende till år 2045. Vi har ingen hård deadline före 2045, men vi har ett mål att nå nettonoll till det året.

Enligt min mening är handel och industri oumbärliga där. Jag är rädd att jag inte kan ge någon mer information just nu. Jag kan dock bekräfta att de ministrar jag arbetar med kommer att träffa representanter från flera organisationer som har erbjudit hjälp. Romina Pourmokhtari har tagit över som chef för Liberala Ungdomsförbundet. Hon har dock aldrig kunnat skaka om sitt engagemang för politiken och den liberala revolutionen. Romarna sätter en premie på frihet från alla regeringar, inklusive sina egna.

Romina Pourmokhtaris intresse

st i politiken började i ung ålder. Hon växte upp av två omtänksamma föräldrar i Stockholmskvarteren Hallonbergen, där hon hade en trygg och lycklig barndom. Samtidigt visade hon hur många som inte är så lyckligt lottade. Redan i grundskolan funderade hon på hur hon skulle ta itu med sociala problem. Efter att ha flyttat till Kungsholmen från Bromma, där hon gått gymnasiet, insåg Romina för första gången hur drastiskt olika familjer skilde sig från hennes egen.

Min resa från förorten till Bromma stad var fascinerande eftersom jag fick se hur människors personlighet, världsbild och dagliga rutiner varierade. Vi har passionerade samtal hemma sedan min pappa kom till Sverige på ett politiskt uppdrag. Det finns gott om utrymme för argument eftersom vi är oense om allt.

Till en början förstod Romina inte riktigt den politiska filosofin i sin uppväxt. I Hallonbergen röstade invånarna överväldigande på Socialdemokraterna. Hon är också säker på att vänskapstemat är inneboende i de problem hon presenterar. Så det var något förvånande att hon bestämde sig för liberalism som sin politiska filosofi. Hon gick dock med i Liberala Ungdomsförbundet efter att ha bestämt sig för att forska och svara på de många frågor hon hade fått 2013.

När jag ursprungligen gick med minns jag att jag tänkte: “Okej, jag går med, men jag kommer inte att vara aktiv alls.” Det är uppenbart att det inte gick som planerat, och du har all anledning att ta den moraliska höjden här. Men på fullaste allvar är det fantastiskt, och jag har noll kritik. Romina Pourmokhtari utsågs till ordförande för LUF i augusti förra året, efter att ha arbetat i sex år i organisationen.

Eftersom hon redan varit förbundets vice ordförande i ett år var hon bekväm med sin nya tjänst och sin klädsel. Det har varit utmanande att komma igång, så mycket är uppenbart. Och plötsligt var det en corona. Allt som planerats och förberetts för Almedals ligger på is för stunden.

På grund av LUF

Enligt Romina är LUF en ansenlig grupp där medlemmarna är fria att uttrycka sina egna politiska åsikter. Hon menar att det är en utmärkt miljö där unga kan utveckla sitt politiska sinne. När det gäller att få fram nya politiker är vi knappast den mest produktiva gruppen. Många av våra tidigare ledare arbetar nu som ledarskapsbloggare, journalister och Oxford-professorer i politisk teori.

Många LUF-medlemmar har dock valt att försörja sig inom politiken. Det har bara funnits tre legitimt inflytelserika liberala partiledare genom historien. Jan Björklund, Bengt Westerberg och Nyamko Sabuni var också betydande personer i organisationen. Öppenheten att diskutera och viljan att använda argument inom LUF gör att även kontroversiella åsikter accepteras. Vi kunde inte ha valt en bättre plats för denna brainstorming. Det är därför vi är så ivriga att skaka om saker.

En omtvistad fråga som har sina rötter i LUF är Rominafallet. Att bränna eller riva den svenska flaggan var ett brott fram till 1983. Att binda henne med böcker eller andra symboler är fortfarande förbjudet i modern tid. Så på en av sina senaste kongresser röstade LUF för att det skulle vara okej att flagga med svensk flagg. Gruppen publicerade sedan ett foto av den svenska flaggan som bränns vid sidan av tweeten “Vi beslutade att legalisera flaggbränning.” Detta var ett exempel på rallyuppropet i aktion. Det blev en del motreaktioner mot facket.

Att bränna den svenska flaggan kommer inte att fälla den svenska regeringen eftersom Sverige är ett väldigt starkt land. En grillad flagga är värt mödan som krävs för att förtjäna den. LUF:s extraordinära brist på band till liberala moderater var en viktig faktor i Rominas val att gå med. Vi är inte som starkast när vi delar Liberalernas åsikter. Vi är här för att hjälpa dig att skapa ett positivt första intryck. Om vi inte kräver ansvar för deras handlingar, är vi bara ideologiska knähundar som skäller när de gör fel. Förklara med egna ord vad som skiljer LUF från liknande ungdomsgrupper.

Det är sant att vi åker till många platser runt om i världen. Feminism och barnskydd i Sverige kräver en undersökning av varför världssamfundet inte stöttar kurdiska kämpar i deras kamp mot islamiska nationer som avrättar barn och våldtar kvinnor. Det vi sätter våra liv på spel för är vad vi sätter våra liv på spel för.

Romina Pourmokhtari Pojkvän
Romina Pourmokhtari Pojkvän

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!